Skip to content
Portrait of Sacha Brandt in front of aluminium rods

Expertinsikt

Hållbarhet avgörande för produktens framgång

"Tiderna förändras, och hållbarhet blir en allt viktigare faktor vid inköpsbeslut. I dag fokuserar våra kunder mer på produktionens miljöpåverkan än på kostnaderna," säger Sacha Brandt, anläggningschef på Hydro. 

Sacha Brandt är anläggningschef på världens första ASI-certifierade strängpressningsfabrik, Hydro Hoogezand i Nederländerna. Han vet vad man måste tänka på innan man påbörjar konstruktions- och tillverkningsprocessen. 

För att vara säker på att produkten är hållbar, rekommenderar Sacha att man funderar över tre viktiga frågor: 

  1. Vilken miljöpåverkan har slutprodukten? 
  2. Hur stort är koldioxidinnehållet i produkten?  
  3. Hur kan jag göra produkten återvinningsbar? 

Hydros experter hjälper dig att hitta svaren och tillsammans tar ni fram en lösning som passar dig.

Recommended for you