Skip to content

We have aluminium building systems activities in Prior Velho, near Lisbon. In Avintes, in the northern part of the country, we have a manufacturing plant, a die factory and an aluminium casthouse.


Antal anställda och omsättningssiffror från årsredovisningen

2022

Avintes

För Hydro byggsystems anläggningar, besök våra varumärkens websidor