Skip to content

Hydro Rockledge, FL

Our manufacturing plant in Rockledge is an aluminum tubing site

COVID-19 Update

During the Coronavirus outbreak, our focus is always on the safety and well-being of our people, and keeping business as close to normal as possible. See our latest Coronavirus (COVID-19) updates.

Högteknologiska rörlösningar

Tack vare aluminiumets fysiska egenskaper ger denna lösning fördelar som ökad prestanda och effektivitet samt högre kostnadseffektivitet, mindre storlek och lägre vikt jämfört med den traditionella metallen koppar.

Din aluminiumpartner

Vi erbjuder kvalificerad FoU-kompetens, bland annat inom utveckling av höghållfasta legeringar samt tillverkningstekniker som bockning, bearbetning, fogning, ytbehandling och montering. Våra halvfabrikat har hög precision och garanterar effektiviteten och prestandan både i dina tillverkningsprocesser och i bilen.

Vi samarbetar med OEM-tillverkare och deras underleverantörer i Nordamerika, Europa och Asien. Med hjälp av strängpressnings- och valsningsteknologi hjälper vi våra kunder att utveckla och tillverka strukturella delar och värmeöverföringsapplikationer i aluminium.

Inom fordonsindustrin ersätts stål och koppar i allt större utsträckning med aluminium, vilket gör oss till din självklara partner.

Address

100 Gus Hipp Boulevard

Rockledge, FL 32955-4701

United States

+1 321-636-8147