Skip to content

Vårt syfte är fortfarande att skapa ett mer livskraftigt samhälle. Eftersom världen är annorlunda i dag, har våra metoder för att uppfylla det här målet också förändrats radikalt. Därför ser vi nu till att vår kunskap kan användas för att gå i täten och skapa industrier som är viktiga under många år framöver.  Det kan vi bara lyckas med om vi arbetar tillsammans.  

Vi hoppas att vi kan inspirera dig att hjälpa oss att skapa mer av mindre. 

För att hantera klimatförändringarna måste världen producera och konsumera på nya sätt. 

Vi måste producera mer av mindre. 

Under de senaste 25 åren har mer än en miljard människor lämnat den extrema fattigdomen. 

Utvecklingen av dessa samhällen kommer att kräva mer energi och material som aluminium, så att fler människor kan få en säkrare och bättre livsstil.  

Därför måste världen arbeta på flera fronter:  

  • Ta till exempel återvinning. Vi måste öka den och samtidigt se till att alla nya material köps in och tillverkas på ett etiskt sätt och med så små utsläpp som möjligt. 
  • Vi måste ställa om världens energisystem från fossila till förnybara energikällor. 
  • Denna omställning förändrar tillsammans med elektrifiering och digitalisering energilandskapet drastiskt. 

För Hydro innebär detta att vi måste öka användningen av återvunnet aluminium som redan är i omlopp. Vi måste skapa verksamheter och leveranskedjor som ser till att vi behåller återanvändbara resurser i slingan.  

Vi måste investera i industrier som förorenar mindre. Vi anser att vi därigenom kan stödja en ökad efterfrågan på varor samtidigt som vi minskar utsläppen.  

Ökad urbanisering. Fokus på hållbarhet och övergång till elektrifiering. Detta är de megatrender som vi arbetar för att hantera inom Hydro.  

Hydro har idag en unik position, eftersom vi kan utnyttja vår mer än hundraåriga erfarenhet av att förvandla naturresurser till värdefulla produkter med fokus på en säker och inspirerande arbetsplats för våra 30 000 anställda på mer än 140 platser.  

Vi växer inom förnybar energi och koldioxidsnål aluminium för att uppfylla behovet av varor och arbetar samtidigt för att minska utsläppen. Hydro har åtagit sig att leda vägen mot en mer hållbar framtid och skapa mer livskraftiga samhällen genom att utveckla naturresurser till produkter och lösningar på innovativa och effektiva sätt. 

Vi kan bara uppnå detta om vi samarbetar – materialleverantörer, tillverkare, återvinningsföretag, producenter, konstruktörer och alla andra – genom vår dagliga konsumtion. Var med oss i vårt arbete att göra mer med mindre.  

New CEO Hilde Merete Aasheim

Vi vill ligga i framkant inom branscher som har betydelse för en mer hållbar framtid." 

Hilde Merethe Aasheim, CEO

Harnessing energy for more than a century