Skip to content

Hydro – aluminium- och energiföretaget 

Hydro är ett ledande industriföretag som skapar verksamheter och partnerskap för en mer hållbar framtid. Vi utvecklar industrier som är viktiga för människor och samhälle. 

Sedan 1905 har Hydro förvandlat naturresurser till värdefulla produkter för människor och företag och skapat en trygg och säker arbetsplats för våra 31 000 anställda på mer än 140 platser i 40 länder. 

Idag äger och driver vi olika verksamheter och har investeringar baserade i hållbara branscher. Hydro finns genom sin verksamhet representerat i ett brett spektrum av marknadssegment för aluminium, energi, metallåtervinning, förnybar energi och batterier, där vi kan erbjuda unik kunskap och kompetens.  

Hydro har åtagit sig att leda vägen mot en mer hållbar framtid och skapa mer livskraftiga samhällen genom att utveckla naturresurser till produkter och lösningar på innovativa och effektiva sätt.