Skip to content

Energy

Med drygt 100 års erfarenhet av vattenkraft är Hydro en av Norges tre största kraftproducenter.

Vi har egna kraftverk med kapacitet att försörja vår produktion av nymetall med energi och deltar i ett antal initiativ för att säkra en konkurrenskraftig kraftförsörjning till vår aluminiumverksamhet.