Skip to content

Energy

Med drygt 100 års erfarenhet av vattenkraft är Hydro en av Norges tre största kraftproducenter.

OrgChart_Energy_Feb2019_1036px.gif

Vi har egna kraftverk med kapacitet att försörja vår produktion av nymetall med energi och deltar i ett antal initiativ för att säkra en konkurrenskraftig kraftförsörjning till vår aluminiumverksamhet.