Skip to content

GBS

Hydro Global Business Services (GBS) är ett nytt organisationsområde inom Hydro som fungerar som en intern tjänsteleverantör till hela Hydro-koncernen. Dess yttersta syfte är att leverera relevanta IT-, ekonomi- och HR-tjänster till alla affärsområden inom företaget. GBS utvecklar och förbättrar kontinuerligt sina tjänster efter affärbehov och företagets behov som helhet.