Skip to content

Rolled Products – formar framtiden för en lättare värld

Vi är världens ledande tillverkare av avancerade valsade aluminiumprodukter. Med närmare 100 års samlad erfarenhet i företaget konstruerar våra drygt 6 000 kompetenta och engagerade medarbetare smarta produkter och lösningar för en lättare framtid för vår planet. Vi levererar cirka en miljon ton valsade produkter varje år.

OrgChart_RolledProducts_Feb2019_1036px.gif

Vår framgång vilar på ett stabilt nätverk av europeiska valsverk i Tyskland och Norge. Vi äger också 50 procent i världens största varm- och kallvalsverk: Aluminium Norf i Tyskland.

Fakta

  • >4 000 medarbetare
  • 7 anläggningar
  • 2,7 miljarder i intäkter (EUR)