Skip to content

Viktiga fakta

Hydro är ett ledande industriföretag som strävar efter en hållbar framtid. Vårt syfte är att skapa mer livskraftiga samhällen genom att utveckla naturresurser till produkter och lösningar på innovativa och effektiva sätt.

Plugging a charger in an electric car

Hydro – energi- och aluminiumföretaget 

Hydro är ett ledande industriföretag som skapar verksamheter och partnerskap för en mer hållbar framtid. Vi utvecklar industrier som är viktiga för människor och samhälle. 

Sedan 1905 har Hydro förvandlat naturresurser till värdefulla produkter för människor och företag och skapat en trygg och säker arbetsplats för våra 34 000 anställda på mer än 140 platser i 40 länder. 

Idag äger och driver vi olika verksamheter och har investeringar baserade i hållbara branscher. Hydro finns genom sin verksamhet representerat i ett brett spektrum av marknadssegment för aluminium, energi, metallåtervinning, förnybar energi och batterier, där vi kan erbjuda unik kunskap och kompetens.  

Hydro har åtagit sig att leda vägen mot en mer hållbar framtid och skapa mer livskraftiga samhällen genom att utveckla naturresurser till produkter och lösningar på innovativa och effektiva sätt. 

Viktiga fakta

  • Firma: Norsk Hydro ASA
  • Grundat: 1905
  • Affärsområden: Hydro Bauxite & Alumina, Hydro Aluminium Metal, Hydro Rolling, Hydro Extrusions, Hydro Energy
  • Antal anställda: 34 000
  • Företaget representerat i cirka 40 länder runtom i världen
  • VD och koncernchef: Hilde Merete Aasheim

Nyckeltal­ 2020

  • Intäkter: NOK 138 818 miljoner
  • Underliggande rörelseresultat: NOK 6 051 miljoner
  • Nettoinkomst från fortlöpande verksamhet: NOK 1 660 miljoner

Se Hydros årsredovisning 2020 för mer ekonomisk information.