Skip to content

Koldioxidsnålt aluminium: Hydro 4.0™ och Hydro 75R®

Våra koldioxidsnåla aluminiumprodukter är konstruerade för att hjälpa dig att uppnå dina hållbarhetsmål och uppfylla kraven från de alltmer klimatmedvetna konsumenterna.

aluminium stamped with 4.0. Certified sustainable product Hydro and 75R % post-consumer scrap.

Vår klimatstrategi är branschledande: Det är vårt mål att bli koldioxidneutrala i ett livscykelperspektiv år 2020. Vi producerar vår egen bauxit, vår egen aluminiumoxid och vår egen förnybara energi. Vi utvecklar och använder elektrolysteknologi som har den lägsta energiförbrukningen och de lägsta utsläppsnivåerna. Vi tillämpar vetenskap, innovation, FoU och avancerad produktutveckling i våra produkter och vi återför skrot från konsumenter till kretsloppet så att aluminiumet kan användas om och om igen.

Vår produktlinje Hydro 4.0™ är verifierad enligt ISO 14064 av DNV GL. Vårt primäraluminium produceras i Norge med hjälp av förnybar vattenkraft. Vi använder avancerad teknologi med lägre energiförbrukning och låga direkta utsläpp.

Hydro – aluminiumföretaget med 360° täckning

Som enda aluminiumföretag i världen med 360° täckning har vi koll på varje steg genom hela värdekedjan. Vi befinner oss i en unik position där vi kan både styra och ta ansvar – för vatten och skogar, för våra medarbetare och de samhällen vi verkar i, för energianvändningen och utsläppen i våra processer och för att återföra slutprodukterna till kretsloppet.

Vi kan spåra våra produkter, påverka det totala koldioxidavtrycket, minimera den negativa inverkan och maximera positiva bidrag – och på så sätt möjliggöra cirkulära lösningar för den cirkulära ekonomin.