Skip to content

Hydro CIRCAL

Flyttar gränserna för koldioxidsnålt aluminium.

Hydro CIRCAL är ett produktsortiment som tillverkas av återvunnet material från konsumentprodukter. Tack vare användningen av återvunnet material kan vi minska energiförbrukningen avsevärt utan att ge avkall på kvaliteten.

Genom att använda branschens mest avancerade sorteringsteknologi kan vi erbjuda material med marknadens högsta återvinningsgrad. För närvarande erbjuder vi Hydro CIRCAL 75R som innehåller minst 75 procent återvunnet skrot. Ju högre återvinningsgrad i materialet, desto lägre koldioxidavtryck.

När vi garanterar mer än 75 procent återvunnet material syftar vi enbart på uttjänta aluminiumprodukter som återförts till kretsloppet.

På Hydro arbetar vi ständigt för att utöka vårt produktsortiment som tillverkas av återvunnet material. Välkommen att kontakta oss för att diskutera ett samarbete och få mer information om hur ni kan använda återvunnet skrot i nya produkter och applikationer.

Våra koldioxidsnåla aluminiumprodukter är konstruerade för att hjälpa dig att uppnå dina hållbarhetsmål och uppfylla kraven från de alltmer klimatmedvetna konsumenterna. Vi kan även säkerställa att de tillverkade produkterna utformas och konstrueras med hänsyn till miljön.