Skip to content

Anpassade profiler av hög kvalitet

Vi erbjuder kundanpassad design och tillverkning.

Aluminium product

Utveckling av strängpressade produkter

Konceptet är enkelt: Berätta om dina idéer för oss så kan vi börja diskutera dina krav. Det bästa är om du träffar våra tekniska experter i ett så tidigt stadium som möjligt så att vi kan hitta rätt lösning tillsammans.

Vi erbjuder kundanpassad design och tillverkning, bland annat:

  • Produktutvecklingsstöd
  • Energieffektiva lösningar
  • Lösningar som uppfyller miljökraven och minskar miljöpåverkan
  • Lösningar som utnyttjar fördelarna med aluminium
  • Lösningar som uppfyller eller överträffar dina förväntningar

Fortsätt lära med Hydros designhandbok

Hydros designhandbok innehåller avsnitt om design med aluminium, val av legering, fogning, profiltoleranser, ytkvalitet, ytbehandling, maskinbearbetning, korrosion och strukturberäkningar – och mycket mer.

Hydro HM-vit

Hydro HM-vit ger en UV-tålig yta med en uniform skikttjocklek.

Hydro HM-vit anodisering
Glamox C95 lampa anodiserad i HM-vit
Glamox C95 lampa anodiserad i HM-vit

Friction Stir Welding

Friction Stir Welding är en metod som möjliggör svetsning av komponenter med stora krav på tryckhållfasthet och täthet.

Friction Stir Welding
Friction Stir Welding
Friction Stir Welding