Skip to content

Hydro Profile Academy

Gå vår tvådagarsutbildning om aluminium som är särskilt framtagen för att uppfylla dina behov som produktdesigner, metallurg eller annan specialist.

man posing with milling machine

Förstå aluminiumtoleranser och industristandarder

I utbildningen får du lära dig mer om toleranser och hur olika detaljer kan anpassas till varandra. Programmet omfattar även ett seminarium där du lär dig att förstå och tolka komplicerade industristandarder för toleranser.

Det här är vad deltagare har sagt om sin upplevelse:

”Profile Academy täcker ett brett område. Den har gett mig en utmärkt bas att utgå från för vidare utveckling inom områden som är nödvändiga för bilindustrin. Jag förstår nu vilka fantastiska möjligheter det finns med det här materialet och konstruktionsmetoderna.”

”Mitt besök på Profile Academy gav mig en intressant inblick i vilka alternativ som finns för att konstruera aluminiumprofiler. Kursen beskrev metoden och gav mig också flera idéer till hur den skulle kunna användas. Jag lärde mig så mycket.”

Utan kostnad

De flesta av kurserna är gratis för kunder, produktdesigners, projektutvecklare, tekniker, ingenjörer och arkitekter på olika marknader och i olika branscher. I vissa länder får deltagarna betala en mindre avgift enligt lokala bestämmelser.

Exempel på kursens innehåll:

  • Materialmetoder och korrosion
  • Design för återvinning och miljön
  • Profilmetoder och design för optimal produktion
  • Dimensionsegenskaper och hållfasthetsberäkning
  • Ytbehandling
  • Deformation
  • Flisningsprocesser
  • Mekaniska anslutningar
  • Svetsade anslutningar
  • Praktiska situationer: Exempel på och analys av profillösningar med fokus på de totala kostnaderna

ProfilAkademin i Sverige

Läs mer och anmäl ditt intresse till ProfilAkademin i Vetlanda.

ProfilAkademin i Sverige
Bilden visar händer som håller en profil
Bilden visar händer som håller en profil