Skip to content

Världsledande inom burkar

Vi är den största globala leverantören av råmaterial till burkkroppar, burkändar och burktoppar i form av valsad rulle för produktion av aluminiumburkar. Vi försörjer den globala marknaden för dryckesburkar – och bidrar på så sätt till en hållbar framtid.

Aluminium Can Ends & Ringpulls in different finishes

Under flera decennier har vi utvecklat och kontinuerligt förbättrat materialet i aluminiumburkar. Vi har aluminiumburkar i alla former och färger.

Varför aluminium i burkar?

 • Återvinningsbart. Aluminium kan återanvändas om och om igen utan att kvaliteten försämras. Jämfört med produktion av primäraluminium går det åt 95 procent mindre energi när vi återvinner aluminium.
 • Kyleffekten. Aluminiumets höga värmeledningsförmåga gör att drycker på burk lätt kan kylas ned med minimal energiförlust.
 • Skydd mot ljus och syre. Aluminiumets fysikaliska egenskaper gör det till det idealiska materialet för att skydda vätskor mot påverkan utifrån.
 • Lätta och stapelbara. Den låga vikten och formen gör aluminiumburkar perfekta för transport av stora mängder dryck i små enheter med minimala utrymmeskrav.

Varför våra burkar?

 • Vi kan erbjuda marknadens ljusaste yta.
 • Vi garanterar maximal produktivitet, vilket innebär ökad kostnadseffektivitet i tillverkningen av burkändar.
 • Vi erbjuder produktionsflexibilitet med upp till två meter breda rullar.
 • Vi har dokumenterade resultat för alla tjocklekar och typer av ändtillverkningslinjer.
 • Vi har en pilotlinje för tillverkning av burkändar i utvecklingssyfte och för teknisk support.
 • Vi använder och testar innovativa material med ytegenskaper som är idealiska för varumärkesprofilering och produktdifferentiering.
 • Vår erfarenhet inom utveckling, produktion och leverans av aluminiumburksprodukter för drycker är världsledande.

Dryckesburkens livscykel

Produktionsfasen

Med en rulle kan vi producera:

 • 8 miljoner burktoppar
 • 2,5 miljoner burkändar
 • 700 000 burkkroppar

Användningsfasen

 • En lastbil lastad med dryck på burk kan transportera dubbelt så mycket vätska som en lastbil med dryck på flaska. Detta bidrar till minskade koldioxidutsläpp.
 • Antalet använda burkar i Europa de kommande fem åren kommer att öka med omkring 10 miljarder.

Återvinningsfasen

 • 75 procent av allt aluminium som någonsin har producerats är fortfarande i bruk.
 • 95 procent av alla burkar i Tyskland återvinns.
 • Jämfört med produktion av primäraluminium förbrukar vi 95 procent mindre energi när vi återvinner burkar.
 • Varje återvunnen burk sparar tillräckligt med energi för att försörja en bärbar dator med energi i tre timmar.
 • I vår återvinningsanläggning för använda dryckesburkar återvinner vi upp till 50 000 ton använda burkar per år.
 • Det tar 60 dagar innan en återvunnen burk är ute på marknaden igen.