Skip to content

Hydro RESTORE

Hydro RESTORE je rad hliníkových produktov vyrobených kombináciou recyklovaného výrobného šrotu, recyklovaného post-spotrebiteľského šrotu a primárneho hliníka.

Hydro_RESTORE_recycled_aluminium_1036x440_v01.jpg

Dokonca aj tá najpokročilejšia výroba hliníka vytvára šrot. Tento výrobný šrot je prirodzeným dôsledkom výrobného procesu. Spoločnosť Hydro neustále pracuje na znižovaní tvorby šrotu optimalizáciou výrobných procesov a úzkou spoluprácou so zákazníkmi pri navrhovaní aplikácií, ktoré generujú menej šrotu. Nejaký výrobný šrot však bude vždy nevyhnutný.

Spoločnosť Hydro zbiera výrobný šrot z vlastných prevádzok a od zákazníkov na recykláciu. Po zbere sa privádza do jednej z mnohých Hydro recyklačných prevádzok, kde sa roztaví a odleje do ingotu, takže sa môže vrátiť ako vstupný materiál na použitie v nových produktoch. Týmto spôsobom sa minimalizuje šrot a do výrobného procesu sa vracia hodnotný hliník.

Okrem výrobného šrotu obsahuje Hydro RESTORE aj post-spotrebiteľský šrot a primárny hliník. Post-spotrebiteľský šrot už žil „život“ – napríklad ako okenný rám, automobilové koleso alebo plechovka od nápojov – a teraz bol recyklovaný, aby sa zmenil na niečo nové. Malé množstvo primárneho hliníka v Hydro RESTORE umožňuje jemnú kontrolu zloženia zliatiny a mechanických vlastností hliníka.

Hydro RESTORE je možné použiť v celej škále hliníkových produktov, ako sú autá, vlaky, nábytok, elektronika, lode, budovy, fasády, okná, dvere a mnoho ďalších.