Skip to content

Hydro REDUXA aluminium med låg kolhalt

Tänjer på gränserna för högkvalitativ, grönare aluminium med låg kolhalt.

Hydro REDUXA är vårt märke av aluminium med låg kolhalt. Genom att använda förnybar energi från vatten (vattenkraft), vind och sol kan vi producera renare aluminium, vilket minskar koldioxidavtrycket per kg aluminium till 4,0 vilket är mindre än en fjärdedel av det globala genomsnittet.

Hur produceras Hydro REDUXA lågkolhaltigaluminium?

Eftersom Hydro är involverat i alla aspekter av värdekedjan kan vi se till att hela processen inte bara är hållbar utan använder den renaste möjliga energin från våra egna källor, vilket eliminerar behovet av alternativ.

På vår fabrik i Karmøy i västra Norge har vi använt miljön för att hjälpa vår aluminiumproduktion i flera år. Hela Karmøys energiförsörjning kommer från Hydros vattenkraftverk i närliggande Røldal-Suldal – vilket innebär att hela verksamheten är praktiskt taget självförsörjande.

Verkligheten är att vi inte uppfinner hjulet igen. Vi uppnår aktivt målet att använda så lite energi som möjligt för att skapa hållbart aluminium av hög kvalitet.

Hydro REDUXA finns i strängsprutningsgöt med låg kolhalt, gjutlegeringar med låg kolhalt, plåtgöt med låg kolhalt och valstråd med låg kolhalt.

Vi intygar att dedikerade delar av vår produktion håller bland de högsta standarderna i världen, även ur ett klimatperspektiv, eftersom vi tror att när våra kunders fotavtryck krymper så ökar deras möjligheter.

Hydro REDUXA är verifierad enligt ISO 14064 av DNV GL, som täcker alla koldioxidutsläpp från bauxitbrytning och aluminiumoxidraffinering till produktion av aluminium vid elektrolys och gjutning.

Hydros aluminiumdesigntjänster

Hydros lågkolhaltiga aluminiumprodukter är designade för att hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål och möta kraven från allt mer klimatmedvetna konsumenter. Vi kan också hjälpa dig att säkerställa att dina produkter är designade och konstruerade med miljön i åtanke. Läs mer om hur du kan använda våra aluminiumdesigntjänster.