Skip to content

Vastutustundlikum alumiiniumi tootmine

Vastuseks kliimamuutustele ja maailma ees seisvatele väljakutsetele pakub Hydro sertifitseeritud madala CO2-emissiooni ja ringlussevõetud alumiiniumist tooteid, mis aitavad klientidel vähendada oma toodete süsiniku jalajälge, tagades samas vastutustundliku tootmise.

Hydro madala CO2-emissiooniga alumiiniumtoodete süsinikujalajälg on alla 4 kilo CO2-ekvivalenti (CO2e) kilogrammi alumiiniumi kohta võrreldes maailma keskmise 16,7 kiloga ning need on loodud selleks, et aidata klientidel saavutada oma jätkusuutlikkuse eesmärke ja vastata kliimateadlike tarbijate kasvavatele nõudmistele.

Meie madala CO2-emissiooniga primaaralumiiniumi toodetakse taastuvenergia abil tuule-, päikese- ja hüdroenergia näol ning ülitõhusa tootmisprotsessiga, nagu ka meie madala CO2-emissiooniga toote Hydro REDUXA puhul.

Meie vähese CO2-heitega pakkumine sisaldab ka mitmesuguseid ringlussevõetud tooteid, milles on suur osa tarbimisjärgsest alumiiniumijäägist, mis võimaldab alla 4 kilo CO2-te ühe kilo alumiiniumi kohta. Hydro CIRCAL on esmaklassiline, kontrollitud toode, mis sisaldab vähemalt 75% tarbimisjärgset alumiiniumi ja mille CO2 jalajälg on 1,9 kilo CO2-te ühe kilogrammi alumiiniumi kohta.

Lisaks toodab Hydro meie kohalike ringlussevõtutehaste võrgustiku kaudu ringlussevõetud alumiiniumi , mis on valmistatud ringlussevõetud tarbimiseelse alumiiniumi, tarbimisjärgse alumiiniumi ja esmase alumiiniumi kombinatsioonist ja on kogutud ning ringlusse võetud tootmiskoha lähedal.

Kogu meie vähese CO2-emissiooniga ja ringlussevõetud alumiinium pärineb ASI Performance Standardi sertifitseeritud tehastest.

.highcharts-figure { min-width: 310px; max-width: 800px; padding: 2em; background: #f4f4f4; } @media screen and (max-width: 819px) { .highcharts-figure { padding: 1rem; } } .highcharts-title { margin: 0 !important; } .highcharts-description { font-size: 13px; margin: 0 !important; } #highcharts-container { height: 250px; } #highcharts-container .highcharts-title { display: none; }

Kilogramm CO2e heitkogused ühe kilogrammi alumiiniumi kohta

1 Jalajälg alla 0,5 kg CO2e, Hydro sisemised hinnangud
2 Kontrollitud DNV poolt ja sertifitseeritud vastavalt EPD EN 15804+A1 iga partii kohta
3 Jalajälg alla 4,0 kg CO2e, Hydro sisemised hinnangud
4 Keskmine jalajälg Hydro Euroopa ümbertöötluse tehastes
5 Allikas: Rahvusvaheline Alumiiniumiinstituut (2018)

Läbipaistvus on oluline

Läbipaistvus on lõpptoote tegeliku kliimamõju mõistmiseks võtmetähtsusega. Hydro Low-Carbon Aluminium ja Hydro Recycled Aluminium on dokumenteeritud keskkonnajalajäljega alates kaevandamisest või vanametalli allikast kuni lõpliku metallini, sealhulgas sisendmaterjalide ja transpordiga (ulatus 1–3).

Võtke meiega ühendust