Skip to content

Rapportering af bæredygtighed

Vores rapportering af bæredygtighed sigter efter at give værdifuld indsigt i vores tilgang til miljømæssige, sociale og styrende emner til personer, organisationer og autoriteter, som er interesseret i at lære mere om vores operationer rundt omkring i verden.

Natural fresh waterfall as source for hydropower
Gennemsigtighed er fundamentet for Hydros rapportering.

Målet med at rapportere om Hydros bæredygtighed er at forsikre ansvar og gennemsigtighed ved vores muligheder og udfordringer relateret til bæredygtig udvikling. 

Vores rapportering er baseret på GRI-standarderne for bæredygtighedsrapportering, herunder en væsentlighedsvurdering. Rapporteringen er også baseret på en række rapporterende rammer og standarder, såsom UN Global Compact, International Council of Mining and Metals 10 prinicpper og UN Guiding Principles on Business and Human Rights. 

Vi har en integreret tilgang til vores rapportering, og du kan læse mere om vores rapporterende tilgang og hvad vi baserer den på i Hydros årlige rapporter.

Vores tilgang til rapportering

Vi har baseret vores miljømæssige, sociale og ledende rapportering på The Hydro Way siden 2004. Sammen med en risikoanalyse og omfattende interresantdialog har vi defineret de grundlæggende elementer i vores rapportering:

  • Integritet og indvilligelse 
  • Klimaforandring
  • Håndtering af miljøpåvirkning
  • Innovation
  • Organisations- og abrjedsmiljø
  • Menneskerettigheder
  • Ansvarlig forsyningskæde
  • Værdiskabelse i lokalsamfundet