Skip to content

Aluminium heeft een levenscyclus waaraan slechts weinig andere metalen kunnen tippen. Het is corrosiebestendig en kan steeds weer opnieuw gerecycled worden, waarbij maar een fractie van de energie wordt verbruikt die nodig is voor het produceren van primair aluminium.

Dit maakt aluminium tot een fantastisch bouwmateriaal: het kan worden aangepast en hergebruikt om te voorzien in de behoeften en uitdagingen van verschillende tijdperken en producten.

Zo wordt het gemaakt

Aluminium value chain

1. Bauxietontginning

Aluminiumproductie begint met de grondstof bauxiet, dat 15-25% aluminium bevat en voornamelijk wordt aangetroffen in een brede band rond de evenaar. Voor zover bekend is er nog 29 miljard ton aan bauxietreserves beschikbaar. Met de huidige ontginningssnelheid gaat deze voorraad nog ruim 100 jaar mee. Er bestaan echter grote nog niet ontdekte voorraden die deze periode met 250-340 jaar kunnen verlengen.

2. Aluminaraffinage

Met behulp van het Bayer-proces wordt alumina (aluminiumoxide) in een raffinaderij onttrokken aan bauxiet. Het aluminiumoxide wordt vervolgens gebruikt om primair metaal te produceren in een verhouding van 2:1 (2 ton aluminiumoxide = 1 ton aluminium).

3. Primaire productie

Het aluminiumatoom in aluminiumoxide wordt verbonden met zuurstof en met worden afgebroken met behulp van elektrolyse om het metaal aluminium te produceren. Dit vindt plaats in grote productielijnen en is een energie-intensief proces dat veel elektriciteit kost. Door hernieuwbare energie te gebruiken en onze productiemethoden continu te verbeteren, willen wij ons doel bereiken om in 2020 koolstofneutraal te zijn vanuit het perspectief van de levenscyclus.

4. Productie

Hydro voorziet de markt jaarlijks van ruim drie miljoen ton gegoten producten. Hiermee zijn we de grootste internationale leverancier van geëxtrudeerde staven, gegoten platen, gegoten legeringen en aluminium met een hoge zuiverheidsgraad. De meest gebruikte toepassingen voor primair aluminium zijn extruderen, walsen en gieten:

Extruderen

Met behulp van extrusie kan aluminium nagenoeg iedere denkbare vorm krijgen door gebruik te maken van kant-en-klare of maatwerk profielen.

Walsen

De aluminiumfolie in uw keuken is een goed voorbeeld van een gewalst aluminium product. Vanwege zijn extreme vervormbaarheid kan aluminium worden uitgewalst van 60 cm tot 2 mm en verder worden verwerkt tot folie die slechts 0,006 mm dun is en nog steeds volledig ondoordringbaar voor licht, aroma en smaak.

Gieten

Door een legering te maken met een ander metaal veranderen de eigenschappen van aluminium en wordt er sterkte, glans en/of vervormbaarheid aan toegevoegd. Onze gegoten producten, waaronder geëxtrudeerde staven, gegoten platen, gegoten legeringen, walsdraad en aluminium met een hoge zuiverheidsgraad worden toegepast in de automotive sector, het transport, gebouwen, warmteoverdracht, elektronica en de luchtvaart.

5. Recycling

De recycling van aluminium kost maar 5% van de energie die nodig is voor de productie van primair metaal. Bovendien neemt de kwaliteit van het aluminium niet af door recycling en is 75% van het ooit geproduceerde aluminium nog steeds in gebruik. Het is onze doelstelling om op het gebied van recycling sneller te groeien dan de markt en ook toonaangevend te worden in het recyclingaandeel van de aluminium waardeketen. In 2020 willen wij jaarlijks 1 miljard ton verontreinigd schroot en post-consumer afval inzamelen.