Skip to content
a road with trees and street lights

Stories by Hydro

Botsveilige aluminium masten langs de innovatieve route N737

In de provincie Overijssel maken botsveilige masten onderdeel uit van de innovatieve route N737. De N737 vormt een noord-zuidverbinding in de regio Twente tussen Deurningen en Enschede. Bij de inrichting en uitvoering van het project is met name gekeken naar innovaties en verkeersveiligheid.

De provincie Overijssel heeft met dit project een ambitieuze droom gerealiseerd. Een weg die niet in beton is gegoten, maar die zich kan aanpassen aan de toekomst. Het klimaat, de manier waarop we tegen mobiliteit aankijken, hoe we ons vervoeren, de manier hoe we omgaan met onze omgeving en de wijze waarop de technologie ons steeds meer gaat helpen en vervangen, veranderen snel. Een weg die hierop kan inspelen is klaar voor de toekomst.

Voordat het bestek op de markt kwam, hebben er marktontmoetingen plaatsgevonden om te brainstormen over innovatieve ideeën voor de verschillende onderdelen van de infrastructuur. Hydro heeft de meetings bijgewoond en het karakter van botsveilige aluminium masten belicht. De juiste keuze als het gaat om veiligere wegen.   

a road with trees on the side

De provincie Overijssel past al 20 jaar botsveilige aluminium lichtmasten toe. “Wij zijn begonnen met NE-masten, vervolgens LE-masten en sinds 2016 schrijft de provincie HE-masten voor”, aldus Puck van Liere, Adviseur verkeerskunde & verkeerstechniek Provincie Overijssel. “De reden waarom wij HE-masten voorschrijven is dat er in het merendeel van de gevallen kans is op secundaire ongevallen, door de fietspaden en parallelwegen die langs provinciale wegen liggen en de aanwezigheid van bomen of sloten vrij dicht langs de provinciale wegen. Voor de uniformiteit en beheersbaarheid is de standaard daarom HE-masten.“

Voor het project langs de N737 is destijds gekozen voor HE3-masten. Om aan deze botsklasse te voldoen, zijn de masten voorzien van een specifieke constructie aan de binnenzijde, waardoor de mast de energie opvangt die bij een botsing vrijkomt en de snelheid van het voertuig aanzienlijk reduceert. De mast blijft verbonden met de standplaats, waardoor het risico voor derden of het risico op een secundaire aanrijding aanzienlijk wordt verkleind.

De norm voor botsveiligheid is onlangs herzien. In de EN 12767:2019 is de notatie van botsveilige masten aangepast. Wij informeren u er graag over.

Hydro heeft jarenlange ervaring op het gebied van botsproeven en is actief deelnemer in de normcommissie. Met deze kennis en ervaring zijn wij voor u een betrouwbare adviseur en een goede sparringpartner als het gaat om het maken van botsveilige keuzes.

Vraagt u ons gerust wat de nieuwe notatie voor uw botsveilige masten betekent.