Skip to content

Terwijl we ernaar streven industrieën te creëren die er toe doen, willen we ook bijdragen aan het creëren van bloeiende, inclusieve en eerlijke samenlevingen. We zullen dit doen door onze inspanningen te richten op het investeren in onderwijs, het ondersteunen van een rechtvaardige transitie en verantwoorde inkoop via onze toeleveringsketen.

Het respecteren en bevorderen van mensenrechten, samenwerking en transparantie blijven belangrijk voor de manier waarop we zullen werken aan onze sociale ambitie.

Onze sociale ambities richten zich op onze externe impact. Intern zetten we onze inspanningen voort op het gebied van HSE (gezondheid, veiligheid en milieu), diversiteit, inclusie en verbondenheid en andere belangrijke gebieden om een duurzame werkomgeving te garanderen, gebaseerd op de integratie van onze verschillen.

Investeer in onderwijs

We willen mensen uitrusten met essentiële vaardigheden en training voor de toekomstige economie.

We zullen dit doen door onderwijs te ondersteunen voor bij- en omscholing voor toekomstige banen, training en programma's voor de ontwikkeling van vaardigheden, rechtstreeks en via partners, en door onderwijsinstellingen te versterken.

Steun een rechtvaardige transitie

Bijdragen aan de economische ontwikkeling in de samenlevingen waarin we actief zijn.

We zullen dit doen door te zorgen voor verantwoorde en inclusieve bedrijfspraktijken, door capaciteitsopbouw mogelijk te maken door middel van de ontwikkeling van vaardigheden voor gemarginaliseerde groepen, door lokale bedrijfsontwikkeling en ondernemerschap te ondersteunen, bij te dragen aan het oplossen van de toegang tot lokale basisbehoeften, en door deel te nemen aan relevante partnerschappen en arena's.

Verantwoorde toeleveringsketen

Zorg voor transparante en duurzame verbeteringen in de toeleveringsketens.

We zullen dit doen door een infrastructuur te creëren voor upstream en downstream transparantie over belangrijke duurzaamheidsgegevens, door hoge duurzaamheidsprestaties bij onze leveranciers te stimuleren, door verantwoorde arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen te garanderen en door ontwikkelingsprogramma's van leveranciers te ondersteunen.