Skip to content

Aluminium

Hydro leverer en bærekraftig fremtid gjennom aluminiumprodukter som er lette, sterke og klimavennlige.

Om aluminium
audi-etron-front-img.jpg

Hydro CIRCAL recycled aluminium

Hydro CIRCAL is our brand of recycled aluminium made with a minimum of 75% recycled, post-consumer aluminium scrap. Using recycled aluminium, we drastically reduce energy use in the production phase whilst still offering high-quality aluminium.

Hydro CIRCAL
CIRCAL main image tag.jpg

Hydro REDUXA low-carbon aluminium

Hydro REDUXA is our brand of low-carbon aluminium. Using renewable energy from water (hydro power), wind and solar, we can produce cleaner aluminium, reducing the carbon footprint per kg of aluminium to 4.0 which is less than a quarter of the global average.

Hydro REDUXA
REDUXA_main_image.jpg