Skip to content

Investorer-seksjonen på nettsidene våre er kun tilgjengelig på engelsk. Klikk på knappen under for å komme til den engelskpråklige versjonen av denne siden. Her finner du blant annet informasjon om Hydro-aksjen, aksjonærer, utbytte, informasjon for analytikere, finansielle rapporter, presentasjoner og finansiell kalender.

For investorer (global nettside)

Hydro leverer lavkarbonaluminium til kunder over hele verden og tilbyr løsninger for fornybar energi til næringer og industri som ønsker å drive sin produksjon på en grønnere måte.

Behovet for aluminium øker raskt, og som et svært viktig materiale i det grønne skiftet vil behovet for karbonnøytrale løsninger øke enda raskere. Frem mot 2030 ser Hydro økende etterspørsel etter lavkarbonaluminium, spesielt fra elektriske kjøretøy, solenergi og elektrisitetssystemer. I tillegg er det etterspørsel etter aluminium som en lettere, rimeligere og mer bærekraftig erstatning for kobber.

Mens den totale etterspørselen etter aluminium er satt til å vokse med rundt 3 prosent årlig frem til 2030, forventes etterspørselen etter lavkarbon primæraluminium å vokse med omtrent 20 prosent, og resirkulert aluminium med 5 til 6 prosent årlig. Hydro er unikt posisjonert for å lykkes i denne nye virkeligheten og kan bruke den integrerte verdikjeden til å levere lavkarbon aluminiumsprodukter, komplett med sporbarhet og gjennomsiktighet i hvert trinn fra gruve til komponent.