Skip to content

Årsrapport 2022: Unikt posisjonert i en ny virkelighet

Hydro gikk inn i 2022 godt hjulpet av det sterkeste aluminiummarkedet på årtier som følge av gjenåpningene etter koronapandemien. Men året skulle snart preges av krig på europeisk jord, energikrise, inflasjonspress og økonomisk oppbremsing, som også førte til et betydelig fall i aluminiumetterspørselen. Vi er glade for å oppnå Hydros beste finansielle resultat noen gang i det som ble et utfordrende år.

39.7BNOK Adjusted EBITDA 14.0BNOK Free cash flow 22.2% Adjusted RoaCE 6.85NOK Shareholder payout 32,000 40 Countries Zero Fatal accidents 11.03MTCO2e Greenhouse gas emissionsownership equity(scope 1 and 2 emissions) Employees

Unikt posisjonert i en ny virkelighet

Brev til interessenter
Styreleder Dag Mejdell and konsernsjef Hilde Merete Aasheim
Styreleder Dag Mejdell and konsernsjef Hilde Merete Aasheim

Hydro årsrapport 2022

Report title