Skip to content

Bærekraft i Hydro

Bidra til å skape et rettferdig samfunn og sirkulær økonomi

society-hydro.svg

Dette skal vi gjøre ved å produsere ansvarlig, levere sirkulære løsninger, lage netto-null aluminium innen 2050 eller tidligere, og produsere og bruke mer fornybar energi.

Charging electric vehicle
HydroCom_Sustainability_Climate_57px.svg

Net Zero

Net-zero products, net-zero company, net-zero society by 2050

HydroCom_Sustainability_Environment_57px_white.svg

Footprint

Protect biodiversity and reduce our environmental footprint; 1:1 rehabilitation available mined areas within two years

HydroCom_Sustainability_Social_57px.svg

Empower

Improve lives and livelihoods wherever we operate. Empower 500,000 people with education and skills development by 2030

Vår tilnærming

For å bidra til å løse våre felles globale utfordringer, må vi produsere og konsumere på nye måter. Vår ambisjon er å bidra til å skape et rettferdig samfunn og sirkulær økonomi. Dette skal vi gjøre ved ansvarlig innkjøp og produksjon, tilby nullkarbon aluminium, jobbe for sirkulære løsninger og mer fornybar energi. Hydro har satt en ambisjon om netto null innen 2050 og vi har konkrete handlinger og planer i dag for hvordan vi skal jobbe for å nå dette målet.

Green leaf

Vår rapportering

Hydros bærekraftsrapportering gir verdifull innsikt til interessenter, organisasjoner og myndigheter som er interessert i å lære mer om vår virksomhet rundt om i verden. Vi kommuniserer våre prestasjoner og påvirkninger på et bredt spekter av bærekraftsemner, spesielt: Miljø og klima, sosiale og forretningsetiske forhold.

Natural fresh waterfall as source for hydropower

Relatert innhold

Årsrapporter Om Hydro Styring og forretningsintegritet