Skip to content

Da Hydro ble grunnlagt i 1905 var målet å løse en av verdens største utfordringer på den tiden – å brødfø et utsultet Europa og få slutt på hungersnød i verden. Vårt formål er fortsatt å skape et mer levedyktig samfunn. Ettersom verden er annerledes i dag, har også måten vi som selskap kan oppfylle dette formålet på, endret seg radikalt.

Akkurat nå er vi igjen ved et avgjørende øyeblikk i historien. Vi står overfor grunnleggende utfordringer som klimakrise, tap av biologisk mangfold og økende ulikhet.

Den grønne overgangen

Verden har satt som felles ambisjon å strebe etter rettferdighet og velstand med et samfunn der alle grunnleggende behov er dekket, og der naturen er  beskyttet og gjenopprettet. Vi spiller alle en viktig rolle i å skape en slik verden der mer enn ni milliarder mennesker kan leve godt innen 2050.

Industri, finansmarkeder og kunder må være hoveddriverne for å bekjempe klimaendringene og gjennomføre den grønne omstillingen. Samtidig trenger vi også hjelp fra og samarbeid med myndighetene for å muliggjøre denne overgangen og nå klimamålene i Paris-avtalen.

Næringslivet spiller en viktig rolle, siden vi kan bidra til en rettferdig omstilling og å beskytte naturen ved å utvikle ny teknologi og nye løsninger.

Som industribedrift vet vi i Hydro at vi er en del av problemet. Men det gjør oss også til en del av løsningen.

Vi videreutvikler forretningsmodeller som unngår å påvirke mennesker og miljø. Vi jobber for å sikre anstendig arbeid med fokus på inkludering, dialog og respekt. Vi planlegger å kutte utslippene våre ned mot netto null, styrke vår posisjon innen lavkarbonaluminium og diversifisere og vokse innen nye energikilder.

For å bidra til å løse våre felles globale utfordringer, må vi produsere og forbruke på nye måter. Vår ambisjon er å bidra til å skape et rettferdig samfunn og en sirkulær økonomi. Dette skal vi gjøre ved å produsere ansvarlig, tilby nullkarbon aluminium, sirkulære løsninger og mer fornybar kraft.

På denne måten skaper vi industri som skal utgjøre en forskjell i årene som kommer.

Lær mer om aluminium og sirkularitet

Lær mer om fornybar energi i Hydro 

Environment

Our environmental ambition is to minimize our footprint by proactively managing our impact on biodiversity and by promoting efficient resource and waste management along the value chain.

Our environmental approach

Climate

We define our ambition and role in decarbonization based on three pillars: striving to deliver zero carbon aluminium product to customers, becoming a net zero company and contributing to avoiding or removing carbon from the broader industry and society.

Our climate approach

Human rights

Businesses have a responsibility to respect human rights. We also believe businesses have an important role in supporting and promoting human rights.

Human rights

Community development and SR

We constantly strive to make a positive difference in the societies we are part of. This is integrated into our purpose, values and business strategy.

Community development

Corporate governance

The Hydro system is based on the delegation of responsibility to our business areas and to corporate functions that manage, among other areas, finance, tax and accounting. We maintain uniformly high standards by utilizing common requirements across all sections of our business.

Corporate governance

Business integrity

We are a global aluminium company, present in every step of the value chain, from mine to metal products and solutions. We are committed to applying ethical business practices and compliance throughout our organization and supply chain.

Business integrity