Skip to content

Vår tilnærming

I Hydro har vi alltid vært i virksomhet av en grunn.

Green leaf
Hydro is working to protect biodiversity and increase reforestation where we operate.

Da Hydro ble grunnlagt i 1905, var målet å løse en av verdens største utfordringer på den tiden – å brødfø et utsultet Europa og få slutt på sult i verden. Vårt formål er fortsatt å skape et mer levedyktig samfunn. Ettersom verden er annerledes i dag, har også måten vi som selskap kan oppfylle dette formålet på, endret seg radikalt.

Akkurat nå er vi igjen ved et avgjørende øyeblikk i historien, og står overfor grunnleggende utfordringer som klimakrisen, ulikhet og tap av biologisk mangfold.

Den grønne overgangen

Verden har satt en felles ambisjon om å strebe etter rettferdighet og velstand med et samfunn der alle grunnleggende behov dekkes, og naturen beskyttes og gjenopprettes. Vi spiller alle en viktig rolle i å skape en slik verden der mer enn 9 milliarder mennesker lever godt innen 2050.

Industri, finansmarkeder og kunder må være hoveddriverne for å bekjempe klimaendringene og gjennomføre den grønne omstillingen. Samtidig, for at vi skal nå klimamålene i Paris-avtalen, trenger vi også hjelp fra, og må samarbeide med, myndighetene for å muliggjøre denne overgangen.

Næringslivet spiller en viktig rolle, da vi kan bidra til en rettferdig omstilling og beskytte naturen ved å utvikle nye teknologier og løsninger.

For Hydro som industribedrift vet vi at vi er en del av problemet. Men det gjør oss også til en del av løsningen.

FaktaBlck

Vi videreutvikler forretningsmodeller som unngår påvirkning på mennesker og miljø. Vi jobber for å sikre anstendig arbeid med fokus på inkludering, dialog og respekt. Vi planlegger å kutte utslippene våre mot netto null, styrke vår posisjon innen lavkarbon-aluminium og diversifisere og vokse med ny energi.

For å bidra til å løse våre felles globale utfordringer, må vi produsere og konsumere på nye måter. Vår ambisjon er å bidra til å skape et rettferdig samfunn og en sirkulær økonomi. Dette skal vi gjøre ved å produsere ansvarlig, tilby nullkarbon aluminium, sirkulære løsninger og mer fornybar energi.

På denne måten skaper vi bransjer som betyr noe i årene som kommer.

Lær mer om aluminium og sirkularitet

Lær mer om fornybar energi i Hydro

Innebygd video Bærekraft
Natural fresh waterfall as source for hydropower

Our environmental management targets key industry challenges, including climate change, biodiverisity, waste and emissions to air.

Information meeting with out neighbours in local society in Brazil

Our approach the social dimension of sustainability includes a wide range of stakeholders. These include employees, local communities, and suppliers. We have different initiatives, policies and strategies in place to manage our social impact in a targeted way.

q3-2021-24.jpg

Our governance system enables us to operate efficiently while maintaining the necessary oversight at executive and board levels. The corporate system we use complies with formal regulations and generally accepted best practices.