Skip to content

Vi baserer vår ambisjon og rolle i dekarboniseringen på tre pilarer:

  1. Bli et netto-null-selskap
  2. Levere nullkarbon-aluminiumsprodukter til kunder
  3. Gjøre det mulig å fjerne karbon fra store deler av industrien og samfunnet gjennom våre virksomheter innen fornybar energi, hydrogen og batterier

text

Netto null i Hydro

Vi er på vei til å redusere våre egne utslipp med 10 prosent innen 2025 og 30 prosent innen 2030 med utgangspunkt i tallene for 2018.

Vi er forpliktet til netto nullutslipp innen 2050 eller tidligere.

Netto null-produkter

Vi utvikler grønnere aluminium med nullkarbon for å møte markedets forventninger og gjøre det mulig for kundene å redusere sitt karbonavtrykk.

Våre viktigste grep for å nå målene er mer resirkulering av brukt aluminium og teknologiske fremskritt innen primærproduksjonen av aluminium, som karbonfangst og -lagring og vår egenutviklede HalZero-teknologi. Dette er en teknologi der karbon og klorid holdes i lukkede sløyfer, noe som resulterer i en fullstendig avkarbonisert prosess.

Vi produserte de første volumene med aluminium med nær null karbonutslipp i 2022.

Netto null-samfunn

  • Vi reduserer klimagassutslippene i samfunnet for øvrig ved å levere klimavennlige løsninger
  • Vi øker produksjonen av fornybar energi
  • Vi utforsker energilagring og løsninger
  • Vi jobber med å utvikle grønt hydrogen som erstatning for fossilt brensel
  • Vi vil fortsette å vokse innen lavkarbon- og resirkulert aluminium

Milepæler

Vi har etablert flere milepæler mot den overordnede ambisjonen om netto null karbonutslipp innen 2050, inkludert en reduksjon på 10 prosent innen 2025 og en 30 prosent innen 2030 med utgangspunkt i tallene for 2018. Gjennom grønnere innkjøp og grønnere produksjon har vi også som mål å hjelpe kundene våre med å redusere utslippene gjennom grønnere produkter.

Et av de største enkeltprosjektene som vil hjelpe oss med å nå de kortsiktige målene våre er å implementere en grønnere energimiks ved vårt aluminaraffineri Alunorte i Brasil.

For tiden bruker raffineriet fyringsolje som energikilde. Vi erstatter dette med flytende naturgass fraktet med skip til Barcarena havn. Ikke bare vil dette bidra til å redusere våre direkte karbonutslipp fra energibruk, det vil bidra til å utvikle kritisk infrastruktur som kan komme hele regionen i delstaten Pará til gode.

Resirkulering av brukt aluminiumskrap og utvikling av ny teknologi vil være de viktigste grepene for å levere mer lavkarbon aluminium.

Teknologiutvikling for lav- eller nullkarbon vil følge ulike spor, slik som karbonfangst og -lagring, grønt hydrogen og karbonfrie prosesser som HalZero-teknologien.

Utforsk mer: Hydros veikart for nullutslippsproduksjon av aluminium