Skip to content

Sosial

Vår sosiale ambisjon for 2050 er å forbedre liv og livsgrunnlag der vi opererer.

Information meeting with out neighbours in local society in Brazil
Hydro can only succeed when the communities where we operate succeed. Our social efforts aim to improve lives and livelihoods where we operate, and elsewhere.

Ettersom vi har som mål å skape en industri som betyr noe, har vi også som mål å bidra til å skape blomstrende, inkluderende og rettferdige samfunn. Vi vil gjøre dette ved å fokusere innsatsen på å investere i utdanning, støtte en rettferdig utvikling og ansvarlige innkjøp gjennom forsyningskjeden vår.

Å respektere og fremme menneskerettigheter, samarbeid og åpenhet fortsetter å være viktig for hvordan vi skal jobbe mot vår sosiale ambisjon.

Våre sosiale ambisjoner adresserer vår eksterne påvirkning. Internt fortsetter vi arbeidet med HMS (helse, miljø og sikkerhet), mangfold, inkludering og tilhørighet og andre viktige områder for å sikre et bærekraftig arbeidsmiljø basert på inkludering av våre forskjeller.

Investere i utdanning

Vi ønsker å utstyre folk med essensielle ferdigheter og opplæring for fremtidens økonomi.

Dette vil vi gjøre ved å støtte utdanning for opp- og omskolering til fremtidige jobber, opplæring og kompetansehevingsprogram direkte og via samarbeidspartnere og styrke utdanningsinstitusjoner.

Target: Empowering 500,000 people with education and skills development for the future economy by 2030.

Hydro2050_Social_ambitions_Education_FINAL.png

Støtte utvikling

Bidra til økonomisk utvikling i samfunnene der vi opererer.

Dette skal vi gjøre ved å sikre ansvarlig og inkluderende forretningspraksis, muliggjøre kapasitetsbygging gjennom kompetanseheving for marginaliserte grupper, støtte lokal næringsutvikling og entreprenørskap, bidra til å løse tilgang til lokale grunnleggende behov, og engasjere oss i relevante partnerskap og arenaer.

Target: To be defined on a business area level in 2022

Hydro2050_Social_ambitions_JustTransition_FINAL.png

Ansvarlig forsyningskjede

Sikre transparente og bærekraftige forbedringer i forsyningskjedene.

Vi vil gjøre dette ved å skape infrastruktur for oppstrøms og nedstrøms åpenhet om viktige bærekraftsdata, stimulere til høy bærekraftytelse blant våre leverandører, sikre ansvarlige arbeidsforhold i forsyningskjeden og støtte leverandørutviklingsprogrammer.

Target: Transparency and traceability of key sustainability data for our products. A roadmap for implementation will be developed in 2022.

Hydro2050_Social_ambitions_SupplyChain_FINAL.png