Skip to content

Ettersom vi har som mål å skape en industri som betyr noe, har vi også som mål å bidra til å skape blomstrende, inkluderende og rettferdige samfunn. Vi vil gjøre dette ved å fokusere innsatsen på å investere i utdanning, støtte en rettferdig utvikling og ansvarlige innkjøp gjennom forsyningskjeden vår.

Å respektere og fremme menneskerettigheter, samarbeid og åpenhet fortsetter å være viktig for hvordan vi skal jobbe mot vår sosiale ambisjon.

Våre sosiale ambisjoner adresserer vår eksterne påvirkning. Internt fortsetter vi arbeidet med HMS (helse, miljø og sikkerhet), mangfold, inkludering og tilhørighet og andre viktige områder for å sikre et bærekraftig arbeidsmiljø basert på inkludering av våre forskjeller.

Investere i utdanning

Vi ønsker å utstyre folk med essensielle ferdigheter og opplæring for fremtidens økonomi.

Dette vil vi gjøre ved å støtte utdanning for opp- og omskolering til fremtidige jobber, opplæring og kompetansehevingsprogram direkte og via samarbeidspartnere og styrke utdanningsinstitusjoner.

Støtte utvikling

Bidra til økonomisk utvikling i samfunnene der vi opererer.

Dette skal vi gjøre ved å sikre ansvarlig og inkluderende forretningspraksis, muliggjøre kapasitetsbygging gjennom kompetanseheving for marginaliserte grupper, støtte lokal næringsutvikling og entreprenørskap, bidra til å løse tilgang til lokale grunnleggende behov, og engasjere oss i relevante partnerskap og arenaer.

Ansvarlig forsyningskjede

Sikre transparente og bærekraftige forbedringer i forsyningskjedene.

Vi vil gjøre dette ved å skape infrastruktur for oppstrøms og nedstrøms åpenhet om viktige bærekraftsdata, stimulere til høy bærekraftytelse blant våre leverandører, sikre ansvarlige arbeidsforhold i forsyningskjeden og støtte leverandørutviklingsprogrammer.