Skip to content

Våre tre kjerneverdier – omsorg, mot og samarbeid – styrer inkluderende atferd på arbeidsplassen vår.

Mangfold, inkludering og tilhørighet handler om at vi alle skal bidra til arbeidsmiljøet vi ønsker å være en del av og invitere til ulike syn og perspektiver.

Hydro tilbyr et internt nettkurs i mangfold, inkludering og tilhørighet til ansatte for å øke bevisstheten.

Vi har satt i gang et mentorprogram ved selskapets hovedkontor i Oslo der ansatte kan melde seg frivillig til å bli matchet med innvandrere gjennom organisasjonen Sammen Om En Jobb.

Programmet erkjenner at mange innvandrere er ansatt i jobber som ikke samsvarer med deres kompetanse. Dette er ikke bare ufordelaktig for innvandrerne, men bedrifter går glipp av en mulighet til å dra nytte av de ferdighetene og de varierte erfaringene denne gruppen innehar.

Vi har også begynt å kartlegge ansatte om deres meninger og erfaringer innen mangfold, inkludering og tilhørighet for å få innspill til våre retningslinjer og handlinger.