Skip to content

Mangfold, inkludering og tilhørighet

Våre retningslinjer for mangfold, inkludering og tilhørighet er bygget på våre bedriftsverdier og vår forretningsstrategi om å frigjøre fordelene med mangfold, inkludering og tilhørighet på arbeidsplassen vår.

Pride flag together with Hydro flags at Hydro Husnes
Hydro's values are the foundation for our efforts to promote diversity.

Våre tre kjerneverdier – omsorg, mot og samarbeid – styrer inkluderende atferd på arbeidsplassen vår.

Care

Care about others. Respect other employees and their differences. Care about and respect your own values and the values of others. Try to understand the needs and perspectives of others.

Courage

Have the courage to learn about your own identity, viewpoints, and biases. Have the courage to learn about other, diverse perspectives. Have the courage to step out of your comfort zone

Collaboration

Collaborate with diverse others. Try to understand differences in communication and how others might perceive information. Work together with others to create unique opportunities for Hydro and all of Hydro's employees.

Mangfold, inkludering og tilhørighet handler om at vi alle skal bidra til arbeidsmiljøet vi ønsker å være en del av og invitere til ulike syn og perspektiver.

Hydro tilbyr et internt nettkurs i mangfold, inkludering og tilhørighet til ansatte for å øke bevisstheten.

Vi har satt i gang et mentorprogram ved selskapets hovedkontor i Oslo der ansatte kan melde seg frivillig til å bli matchet med innvandrere gjennom organisasjonen Sammen Om En Jobb.

Programmet erkjenner at mange innvandrere er ansatt i jobber som ikke samsvarer med deres kompetanse. Dette er ikke bare ufordelaktig for innvandrerne, men bedrifter går glipp av en mulighet til å dra nytte av de ferdighetene og de varierte erfaringene denne gruppen innehar.

Vi har også begynt å kartlegge ansatte om deres meninger og erfaringer innen mangfold, inkludering og tilhørighet for å få innspill til våre retningslinjer og handlinger.