Skip to content

Ľahšie nákladné vozidlá šetria náklady a palivo

Po prechode z ťažších dielov na hliník sú nákladné vozidlá ľahšie. Ľahšie nákladné vozidlá zabezpečia nižšie náklady a znížia ekologickú stopu.

heavy duty truck moving on highway

Hmotnosť, bezpečnosť a náklady

Priemysel výroby nákladných vozidiel čelí pri navrhovaní dielov výzvam, ako sú zníženie hmotnosti, zvýšenie bezpečnosti a celkové náklady. Použitie hliníka má obrovské výhody v aplikáciách na komerčných vozidlách.

Konštrukčné hliníkové diely

Konštrukčné hliníkové diely v podvozku a kabíne vašich nákladných vozidiel zlepšia ich bezpečnosť a znížia hmotnosť. Okrem toho:

  • Vonkajšie časti budú mať exkluzívny vzhľad a povrchy odolné voči korózii
  • Vnútorné časti vylepšia estetiku a funkčnosť
  • Aplikácie v rámci hnacích jednotiek prinášajú bezpečnosť a nižšiu hmotnosť

Pri komerčných ťahačoch s návesom triedy 8 môže každé 10-percentné zníženie hmotnosti priniesť zvýšenie hospodárnosti paliva o 5,5 percenta.

Ťažké komerčné vozidlá

Dodávame valcované výrobky a diely pre všetky typy ťažkých vozidiel:

  • Kabína: Predné spodné ochranné systémy, strešné nosiče, stropnice, priečky prístrojového panela, dverové konštrukcie, posteľové rámy a stoly.
  • Podvozok: Vysokotlakové vzduchové a hydraulické potrubia, konzoly, ťažné zariadenia a bočné spodné ochranné priečky
  • Hnacia jednotka: Krúžky ventilátorov, potrubia, rozvody paliva, olejové potrubia a kryty

Recommended for you