Skip to content

Hliník vo fotovoltike

Hliníkové riešenia možno použiť na vybudovanie alebo zostavenie fotovoltických modulových rámov a montážnych systémov pre fotovoltické moduly.

solar panels

Inovačné fotovoltické technológie z hliníka

Ponúkame modulové rámy s rôznymi povrchovými vrstvami, konfiguráciami a vzhľadom vrátane zostavy rámov s jednoduchou montážou.

Fotovoltické moduly sú čoraz bežnejšie, preto rastie aj dopyt po elegantnom vzhľade a kvalitnej povrchovej vrstve zariadení solárnej energie vrátane rámov.

Vďaka ľahkému hliníku v moduloch a rámoch je inštalácia jednoduchšia a lacnejšia. Navyše technológia lisovania a riešenia so zabudovanými profilmi umožňujú efektívne zostavenie bez zvárania.

Integrovaná fotovoltika v budovách

Ponúkame nový typ rámu, ktorý vyžaduje minimálne strojné opracovanie. Profily možno spájať jednoducho a bezpečne, bez potreby vŕtania, dierovania, či inej práce. Je v nich integrovaná aj funkcia odvádzania vody.

Fotovoltika integrovaná do budov je doménou našich systémov pre budovy značiek Sapa, Technal a WICONA.