Skip to content

Inovácie vďaka hliníku

O hliníku sa nikdy nemožno naučiť všetko, pretože jeho charakter sa neustále mení. Neustále pracujeme na nových aplikáciách pre vás.

aluminium stamped with 4.0. Certified sustainable product Hydro and 75R % post-consumer scrap.

Vývoj aplikácií hliníka

Naše vývojové centrá pracujú pre vás. Každé je špecializované na konkrétne aplikácie, od systémov pre budovy cez rúry na prenos tepla až po lisované profily všeobecne. Patria sem plne vybavené laboratórne zariadenia a spolupráce s hlavnými technickými inštitúciami po celom svete.

Pomáhame vám pri vývoji

Ponúkame podporu pri technickom a aplikačnom vývoji zo všetkých našich výrobných závodov. Máme aj špecializované konštrukčné tímy a centrá výskumu a vývoja po celom svete.

Metalurgia a navrhovanie výrobkov

Naší vývojoví špecialisti sú vždy vo vašej blízkosti. Sú to odborníci so vzdelaním v oblasti strojárstva, marketingu, metalurgie, strojového opracovania a produktového dizajnu. Ponúkame:

  • Vývoj dizajnu výrobkov
  • Výrobu prototypov EDM
  • Testovanie korózie
  • Simulácie pevnosti a vplyvu teplôt
  • Simulácia výrobku
  • Metalurgia a vývoj zliatin