Skip to content

Hliník súčasť vášho každodenného života

Hliník je všade. Ako ľahký, recyklovateľný a vysoko všestranný materiál je oblasť jeho použitia takmer nekonečná a v každodennom živote hrá veľkú rolu.

Someone using an aluminium smartphone and laptop

Nekonečné možnosti s hliníkom

Nie je možné vymenovať celý zoznam použitia hliníka v našom každodennom živote. Budovy, člny, lietadlá a autá, domáce spotrebiče, obaly, počítače, mobilné telefóny, nádoby na potraviny a nápoje - to všetko využíva výhody vyplývajúce z vynikajúcich vlastností hliníka, pokiaľ ide o dizajn, udržateľnosť, odolnosť voči korózii a pevnosť. Jedna vec je však istá: My budeme tí, ktorí budú v popredí, pokiaľ ide o vývoj stále lepších výrobných metód a inovatívnych riešení.

Hliník v budovách

Budovy predstavujú 40% svetového dopytu po energii, takže tu existuje veľký potenciál pre úsporu energie. Použitie hliníka ako stavebného materiálu je dôležitým prostriedkom pre stavbu budov, ktoré nielen šetria energiu, ale ju aj skutočne vyrábajú.

Hliník v doprave

Doprava je ďalším zdrojom spotreby energie a lietadlá, vlaky, člny a automobily tvoria asi 20% svetového energetického dopytu. Kľúčovým faktorom pri využívaní energie vozidla je jeho hmotnosť. V porovnaní s oceľou môže hliník znížiť hmotnosť vozidla o 40% bez toho, aby došlo k zníženiu pevnosti.

Hliník v obaloch

Asi 20% človekom vyrobených emisií skleníkových plynov pochádza z výroby potravín. Odhaduje sa, že až jedna tretina všetkých potravín v Európe sa stáva odpadom, teda je zrejmé, že efektívne konzervovanie potravín a nápojov, napríklad použitím hliníka, hrá dôležitú úlohu pri vytváraní životaschopnejšieho sveta.

Ako vidíte, hliník je so svojimi takmer nekonečnými oblasťami použitia materiálom budúcnosti.

Každý deň: Video

Vedeli ste?

Hliník býval vzácnejší ako zlato a striebro