Skip to content

Hliníkové zliatiny

Spoločnosť Hydro je vedúci dodávateľ hliníkových zliatin vysokej kvality, čo sú zmesi hliníka a iných kovov vyrábané na mieru, ktoré vylepšujú a obohacujú materiálové vlastnosti.

End view of aluminum billets

Máte záujem o hliníkové zliatiny?

Často vyvíjame zliatinu v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi, pričom je zaistená dokonalá zhoda medzi kovom a príslušnou výzvou.

Hliníkové zliatiny sa zvyčajne používajú na vylepšenie vlastností hliníka pre špeciálne technické konštrukcie a diely, kde sú dôležité nízka hmotnosť a odolnosť voči korózii. Medzi prvky, ktoré sa v hliníkových zliatinách používajú najčastejšie patria horčík, kremík, mangán, zinok a meď.

Hliník je ľahký, pevný, odolný voči korózii a trhliny vznikajú smerom dovnútra. A pri zmiešaní s malými množstvami iných kovov jeho pevnosť môže byť rovnaká ako pevnosť ocele, no stále si zachováva nízku hmotnosť a tvárnosť.