Skip to content

Socialt

Vores sociale ambition for 2050 er at forbedre liv og levebrød, der hvor vi opererer.

Da vi sigter efter at skabe brancher, der betyder noget, sigter vi også efter at bidrage til at skabe blomstrende, inkluderende og retfærdige samfund. Det vil vi gøre ved at fokusere vores indsats på at investere i uddannelse, støtte en retfærdig omstilling og ansvarlig indkøb på ansvarlig vis gennem vores forsyningskæde.

Respekt for og fremme af menneskerettigheder, samarbejde og gennemsigtighed er fortsat vigtigt for, hvordan vi vil arbejde hen imod vores sociale ambition.

Vores sociale ambitioner adresserer vores eksterne påvirkning. Internt fortsætter vi vores indsats for HSE (sundhed, sikkerhed og miljø), mangfoldighed, inklusion og tilhørsforhold og andre vigtige områder for at sikre et bæredygtigt arbejdsmiljø baseret på inklusion af vores forskelligheder.

Invester i uddannelse

Vi ønsker at udstyre folk med væsentlige færdigheder og uddannelse til fremtidens økonomi.

Det vil vi gøre ved at støtte uddannelse til opkvalificering og omskoling til fremtidige job, træning og kompetenceudviklingsprogrammer direkte og via partnere og styrke uddannelsesinstitutioner.

Target: Empowering 500,000 people with education and skills development for the future economy by 2030.

Hydro2050_Social_ambitions_Education_FINAL.png

Støtte en lige overgang

Bidrage til økonomisk udvikling i de samfund, hvor vi opererer.

Det vil vi gøre ved at sikre ansvarlig og inkluderende forretningspraksis, muliggøre kapacitetsopbygning gennem kompetenceudvikling for marginaliserede grupper, støtte lokal forretningsudvikling og iværksætteri, bidrage til at løse adgang til lokale basale behov og indgå i relevante partnerskaber og arenaer.

Target: To be defined on a business area level in 2022

Hydro2050_Social_ambitions_JustTransition_FINAL.png

Ansvarlig forsygningskæde

Sikre gennemsigtige og bæredygtige forbedringer i forsyningskæderne. 

Vi vil gøre dette ved at skabe infrastruktur til upstream og downstream gennemsigtighed om vigtige bæredygtighedsdata, tilskynde til høj bæredygtighedspræsentation blandt vores leverandører, sikre ansvarlige arbejdsforhold i forsyningskæden og understøtte leverandørudviklingsprogrammer. 

Target: Transparency and traceability of key sustainability data for our products. A roadmap for implementation will be developed in 2022.

Hydro2050_Social_ambitions_SupplyChain_FINAL.png