Skip to content

Vores tilgang

I Hydro har vi altid gjort forretning af en årsag.

Green leaf
Hydro arbejder på at beskytte biodiversiteten og øge skovrejsningen, hvor vi opererer.

Da Hydro blev grundlagt i 1905, var målet at løse en af verdens største udfordringer på det tidspunkt - at brødføde et udsultet Europa og gøre en ende på sulten i verden. Vores formål er stadig at skabe et mere levedygtigt samfund. Da verden er anderledes i dag, har måden for os som virksomhed at opfylde dette formål også ændret sig radikalt. 

Den grønne overgang 

Verden har sat en fælles ambtion om at stræbe efter retfærdighed og velstand med et samfund, hvor alle basale behov er opfyldt, og naturen beskyttes og genoprettes. Vi spiller alle en vigtig rolle i at skabe sådan en verden, hvor mere end 9 milliarder mennesker lever godt i 2050. 

Industri, finansmarkeder og kunder skal være de vigtigste drivkræfter for at bekæmpe klimaforandringerne og gennemføre den grønne omstilling. Samtidig har vi, for at vi kan nå klimamålene i Paris-aftalen, også brug for hjælp fra og skal arbejde sammen med regulatorer og regeringer for at muliggøre denne omstilling.

Erhvervslivet spiller en vigtig rolle, da vi kan bidrage til em retfærdig omstilling og beskytte naturen ved at udvikle nye teknologier og løsninger. 

For Hydro som industrivirksomhed, ved vi, at vi er en del af problemet. Men det gør os også til en del af løsningen. 

Hydro has set an ambition of net zero by 2050 and we have concrete actions and plans today for how to work to meet this goal.

Hydro2050_Climate_ambitions_FINAL.png

 

Vi videreudvikler forretningsmodeller, der undgår påvirkning af mennesker og miljø. Vi arbejder for at sikre ordentligt arbejde med fokus på inklusion, dialog og respekt. Vi planlægger at reducere vores emissioner mod nul, styrke vores position inden for lavt kulstof-aluminium og diversificere og vokse i ny energi.

For at bidrage til at løse vores fælles globale udfordringer er vi nødt til at producere og forbruge på nye måder. Vores ambition er at bidrage til at skabe et retfærdigt samfund og cirkulær økonomi. Det vil vi gøre ved at producere ansvarligt, tilbyde kulstoffri aluminium, cirkulære løsninger og mere vedvarende energi.

På denne måde skaber vi brancher, der betyder noget i de kommende år.

Lær mere om aluminium og cirkularitet

Lær mere om vedvarende energi i Hydro

 

Natural fresh waterfall as source for hydropower

Vores miljøledelse er rettet mod vigtige industriudfordringer, herunder klimaændringer, biodiversitet, affald og emissioner til luft.

Information meeting with out neighbours in local society in Brazil

Vores tilgang til den sociale dimension af bæredygtighed omfatter en bred vifte af interessenter. Disse omfatter medarbejdere, lokalsamfund og leverandører. Vi har forskellige initiativer, politikker og strategier på plads for at styre vores sociale påvirkning på en målrettet måde.

q3-2021-24.jpg

Vores styringssystem gør os i stand til at fungere effektivt og samtidig opretholde det nødvendige tilsyn på direktions- og bestyrelsesniveau. Det virksomhedssystem, vi bruger, overholder formelle regler og er generelt accepteret bedste praksis.