Skip to content

Aluminium har en livscyklus som kun få andre metaller kan matche. Det er korrosionsbestandigt og kan genbruges igen og igen, og det kræver kun en brøkdel af den energi, der anvendes til at fremstille primærmetallet.

Det gør aluminium til et fremragende byggemateriale – omformet og genbrugt til de behov og udfordringer, som nye tider og produkter kræver.

Hvordan man laver det

Aluminium value chain

1. Udvinding af bauxit

Aluminiumproduktion starter med råmaterialet bauxit, der indeholder 15-25 procent aluminium og hovedsageligt findes i et bælte omkring ækvator. Der er cirka 29 milliarder tons kendte reserver af bauxit, og med den aktuelle udvindingshastighed vil disse reserver holde i mere end 100 år. Der er imidlertid store uopdagede ressourcer, som kan forlænge tidsperspektivet til 250-340 år.

2. Raffinering til aluminiumoxid

Ved hjælp af Bayer-processen udvindes der aluminiumoxid fra bauxiten på et raffinaderi. Aluminiumoxiden bruges derefter til at producere primærmetallet i et forhold på 2:1 (2 tons aluminiumoxid = 1 ton aluminium).

3. Primærproduktion

Aluminiumatomet i aluminiumoxid er bundet til ilt, og denne binding skal nedbrydes ved elektrolyse for at producere metallet aluminium. Det sker i store produktionslinjer og er en meget energikrævende proces, der bruger masser af elektricitet. Anvendelse af vedvarende energi og løbende forbedringer af vores produktionsmetoder er vigtige elementer, når det gælder om at nå vores målsætning om at være CO2-neutrale i et livscyklusperspektiv senest i 2020.

4. Bearbejdning

Hydro forsyner markedet med over tre millioner tons støberiprodukter om året, hvilket gør os til en førende leverandør af presbolte, pladeemner, støbelegeringer og ultrarent aluminium med en global tilstedeværelse. De mest almindelige anvendelser for primæraluminium er ekstrudering, valsning og støbning:

Ekstrudering

Ekstrudering giver mulighed for at forme aluminium til næsten enhver tænkelig facon ved hjælp af færdiglavede eller skræddersyede profiler.

Valsning

Den aluminiumfolie, du bruger i køkkenet, er et godt eksempel på et valset aluminiumprodukt. Takket være dets ekstremt høje formbarhed kan aluminium valses fra 60 cm til 2 mm og videreforarbejdes til folier helt ned til 0,006 mm og stadig være fuldstændig uigennemtrængeligt for lys, aroma og smag.

Støbning

Ved at legere aluminium med et andet metal ændrer man aluminiummets egenskaber og tilføjer f.eks. styrke, glans og/eller smidighed. Vores støberiprodukter såsom presbolte, pladeemner, støbelegeringer, valsetråd og ultrarent aluminium anvendes til biler, transport, bygninger, varmeoverførsel, elektronik og luftfart.

5. Genvinding

Genvinding af aluminium kræver kun 5 procent af den energi, der kræves for at producere primærmetallet. Endvidere forringes aluminium ikke ved genvinding, og 75 procent af alt det aluminium, som er produceret, er stadig i brug. Vores mål er at vokse hurtigere end markedet og indtage en ledende position i genvindingsdelen af aluminiums værdikæde med en årlig genvinding på 1 million tons fra kontamineret husholdningsaffald senest i 2020.