Skip to content
Finansielle rapporter og information til investorer kan findes på vores globale hjemmeside

Hydro er en førende aluminiums- og energivirksomhed, der er engageret i en bæredygtig fremtid. Vores formål er at skabe et mere bæredygtigt samfund ved at udvikle naturressourcer til produkter og løsninger på en innovativ og effektiv måde.

Takket være hundrede års brancheerfaring har vi skabt en grøn omstilling gennem innovation, teknologiske fremskridt og en stærk kommerciel tankegang. Hydro leverer aluminiumsprodukter med lavt kulstofindhold til kunder i hele verden, understøttet af en omkostningseffektiv integreret værdikæde drevet af vedvarende energi. 

Aluminium er en vigtig drivkraft for den grønne omstilling. I 2030 forventer Hydro stigende efterspørgsel efter kulstoffattig aluminium, især til elkøretøjer, solenergi og elsystemer.  Samtidig er der efterspørgsel på aluminium som en lettere, billigere og mere bæredygtig erstatning for kobber.  

Mens den samlede efterspørgsel efter aluminium forventes at vokse ca. 3 % p.a. frem til 2030, forventes efterspørgslen efter kulstoffattig primær aluminium at vokse ca. 20 % p.a. og genanvendt aluminium ca. 5-6 % p.a. Hydro er unikt positioneret i forhold til at lykkes med vores mål i denne nye virkelighed og med at udnytte den integrerede værdikæde til at levere aluminiumsprodukter med lavt kulstofindhold, samt fuld sporbarhed og gennemsigtighed hele vejen fra mine til komponent.