Skip to content

Vedvarende energi er grundlaget for alt, hvad vi gør. Vi har udnyttet vedvarende energi i hundrede år med henblik på materialer og løsninger i forhold til klimaforandring, elektricitet og urbanisering. 

I dag er det vores mission at gå forrest i den grønne omstilling i forhold til aluminium. Ved hjælp af vandkraft, sol og vind producerer vi aluminium med et kulstofaftryk, der er ca. 75 % mindre end det globale gennemsnit. 

I Norge opfyldes 100% af kapaciteten af Hydros primære aluminiumsproduktion via vedvarende energi. Globalt udgør vores andel af den vedvarende energi over 70 %, hvilket i høj grad bidrager til reducerede kulstofemissioner. 

Den grønne omstilling er ikke mulig uden mere vedvarende energi til en fornuftig pris. Vi går skridtet videre og udvikler mere vedvarende energi til industrielle aktiviteter på vore kernemarkeder.  

Grøn brint og grønne batterier er i den forbindelse afgørende for nuludledningen. Hydro har som de første i verden produceret aluminium ved hjælp af grøn brint som energikilde. Vi udvikler løbende nye pilotprojekter med henblik på dekarbonisering af vore aktiviteter og produktion af næsten kulstoffri aluminium.  

Siden 2017 har Hydro aktivt arbejdet på udvalgte områder i batteriværdikæden. Det er vores mål at udvikle Europas førende bæredygtige batteriaktiviteter ved at udnytte vore kompetencer.

Læs mere om energi på vores globale hjemmeside