Skip to content

Forud for arbejdet med Hydro er alle leverandører underlagt en kvalificeringsproces. Vores virksomhedspolitikker vedrørende indkøb og kvalificeringsprocessen er fælles for alle forretningsområder.

Brug links i højre kolonne til at finde Hydros politikker og værktøjer, vores leverandørkodeks og vores generelle indkøbsbetingelser.

Flere oplysninger om HSE-krav og politikker for virksomhedernes sociale ansvar er tilgængelige på siden Politikker og værktøjer (se linket til højre).

Overholdelse af de krævede standarder skal dokumenteres i kvalifikationsdokumenterne og kontrakterne.

Lokale specifikationer

Vores indkøbsorganisation er decentraliseret, så den passer til de forskellige forretningsområder rundt om i verden. Selvom de særlige kvalifikationskrav kan være forskellige, er vores virksomhedspolitikker vedrørende indkøb og kvalifikationsprocessen fælles for alle forretningsområder.

Medmindre andet er aftalt, eller medmindre landespecifikke generelle købsbetingelser gælder, er Hydro Extrusions standard købsbetingelser gældende. De inkorporeres automatisk ved reference i enhver indkøbsordre, der afgives af Hydro Extrusions AS eller Hydro Extruded Solutions AS eller et af dets datterselskaber til enhver leverandør eller nogen af dets tilknyttede selskaber.

Hydro Extrusions Generelle købsvilkår og -betingelser

Accept af enhver købsordre er udtrykkeligt begrænset til disse standardvilkår og -betingelser for køb, og Hydro gør indsigelse mod og afviser andre eller yderligere vilkår, der er givet som svar. Ingen andre vilkår eller betingelser, der er påtegnet, leveret med eller indeholdt i leverandørens tilbud, anerkendelse eller accept af en indkøbsordre eller lignende dokument, skal udgøre en del af parternes kontrakt og er automatisk ugyldige, erstattet og uden retskraft eller virkning.

Hvis lande- eller webstedsspecifikke generelle købsbetingelser gælder, kan disse findes under de lande- eller lokationsspecifikke sider .

Medmindre andet er aftalt, eller medmindre landespecifikke generelle købsbetingelser gælder, er Hydro Extrusions standard købsbetingelser gældende. De inkorporeres automatisk ved reference i enhver indkøbsordre, der afgives af Hydro Extrusions AS eller Hydro Extruded Solutions AS eller et af dets datterselskaber til enhver leverandør eller nogen af dets tilknyttede selskaber.

Hydro Aluminium Generelle købsbetingelser

Accept af enhver købsordre er udtrykkeligt begrænset til disse standardvilkår og -betingelser for køb, og Hydro gør indsigelse mod og afviser andre eller yderligere vilkår, der er givet som svar. Ingen andre vilkår eller betingelser, der er påtegnet, leveret med eller indeholdt i leverandørens tilbud, anerkendelse eller accept af en indkøbsordre eller lignende dokument, skal udgøre en del af parternes kontrakt og er automatisk ugyldige, erstattet og uden retskraft eller virkning.

Hvis lande- eller webstedsspecifikke generelle købsbetingelser gælder, kan disse findes under de lande- eller lokationsspecifikke sider .

Medmindre andet er aftalt, eller medmindre landespecifikke generelle købsbetingelser gælder, er Hydro Energy's generelle betingelser for køb af varer og tjenesteydelser gældende. De inkorporeres automatisk ved henvisning i enhver indkøbsordre, der afgives af Hydro Energy eller et af dets datterselskaber til enhver leverandør eller nogen af dets tilknyttede selskaber.

Accept af enhver købsordre er udtrykkeligt begrænset til disse standardvilkår og -betingelser for køb, og Hydro gør indsigelse mod og afviser andre eller yderligere vilkår, der er givet som svar. Ingen andre vilkår eller betingelser, der er påtegnet, leveret med eller indeholdt i leverandørens tilbud, anerkendelse eller accept af en indkøbsordre eller lignende dokument, skal udgøre en del af parternes kontrakt og er automatisk ugyldige, erstattet og uden retskraft eller virkning.

Hydro Generelle Betingelser Good and Services
Hydro Generelle betingelser for køb af varer og tjenester (norsk)