Skip to content

Vi er nødt til at ændre vores produktion og forbrug for at undgå en underminering af hele planeten. Omstillingen til en fair og grøn økonomi kan kun lykkes, hvis erhvervslivet og samfundet samles om den holistiske tilgang, der kræves for løse dilemmaerne i forhold til bæredygtighed dvs. i form af social ubalance, naturkrise og en forestående klimakrise.   

Vi løser ikke klimakrisen, medmindre vi samtidig beskytter og genopretter naturen og reducerer social ulighed. Overgangen til en cirkulær økonomi er samtidig et centralt begreb i forhold til fælles mål for økonomisk vækst og bæredygtig udvikling ved at fjerne koblingen mellem produktion og ressourcemangel. Genbrug er en af de mest effektive måder til at opnå kulstoffri aluminiumsproduktion på og samtidig en integreret del af Hydros 2030-strategi. Gennem genbrug af forbrugeraffald, dvs. aluminium i form af forhenværende produkter, kan vi producere aluminium med et kulstofaftryk, der er 33 gange lavere end branchens gennemsnit.    

Siden 1990 har vi løbende halveret vores kulstofudledning og næsten fordoblet vores produktion. Frem til 2030 vil vi reducere vores samlede kulstofudledning med 30 % i forhold til niveauet for 2018 med pilotproduktion til industriel brug ved hjælp af emissionsfri smelteteknologi.  

I takt med at vi tager næste skridt mod at være pionerer i overgangen til grøn aluminium (drevet af vedvarende energi) er vi i gang med at nytænke hvert trin i værdikæden for at sikre gennemsigtighed og minimere skadelig praksis fra mine til slutprodukt. Produktion af nuludledningsmaterialer er ikke fuldt ud bæredygtigt uden, at den samtidigt bidrager til en natur-positiv og social fair omstilling. 

Vores tilgang til bæredygtighed:  

  • Sikre fornuftig omstilling ved at skabe jobs, understøtte lokalsamfundet med uddannelse og sociale ordninger samt aktivt ejerskab i forhold til vores leverandører og deres opfyldelse af menneskerettighederne 
  • Bidrage til en natur-positiv fremtid ved at minimere miljøpåvirkningen fra vores aktiviteter og forsyningskæde og investere i forskning, partnerskaber og innovation for at omstille vores sektor og skabe en positiv indvirkning på de områder, hvor vi driver vores virksomhed 
  • Dekarbonisering med omstilling til så vidt muligt vedvarende energikilder, yderligere opsamling og genanvendelse af affald og implementering af banebrydende smelteteknologi med henblik på nuludledning fra aluminiumproduktionen
Læs mere om bæredygtighed på vores globale hjemmeside