Skip to content

Alumiinioksidi

Alumiinioksidi on suurin yksittäinen kustannuserä alumiinin tuotannossa. Jos halutaan valmistaa laadukasta metallia, jonka ympäristövaikutus on alhainen, tarvitaan huippulaatuista alumiinioksidia. Lähes 100 miljoonan tonnin vuosituotanto valmistetaan pääosin bauksiitista Bayerin prosessissa.

mounds of white alumina powder

Avainominaisuudet

  • Kovuus ja lujuus
  • Alhainen lämmönsäilyvyys ja korkea sulamispiste

Käyttöalueet

  • Alumiinin tuotantoon Hall–Héroultin prosessissa
  • Muu teollinen käyttö, kuten hioma-aineet, muovin täyttöaineet ja teollisten katalysaattorien katalyysituki.

Tuotetiedot

  • Bauksiitista saadaan alumiinioksidia siten, että ensin malmi jauhetaan ja yhdistetään sitten kalkkiin ja kaustiseen soodaan. Sen jälkeen tämä seos pumpataan korkeapainesäiliöihin ja kuumennetaan. Haluamamme alumiinioksidi on liuenneena kaustisessa soodassa. Se saostetaan liuoksesta, pestään ja sitten kuumennetaan veden poistamiseksi. Jäljelle jää sokerin kaltaista valkoista jauhetta, alumiinioksidia (Al2O).

Recommended for you