Skip to content

Hydro Energi Sogn

Vannkraftverkene i Sogn omfatter Årdal og Fortun. I dag består kraftverkene i Sogn av seks kraftstasjoner; Tyin, Skagen, Fivlemyr, Mannsberg, Holsbru og Herva.

entrance to the mountain hall of fortun power plant

Tyin kraftverk sto ferdig i 1944, og la grunnlaget for byggingen av aluminiumsverket i Årdal. Fortun ble bygget og satt i drift i 1959, da aluminiumproduksjonen trengte mer kraft enn det Tyin klarte å levere alene.

Kraftleveransene fra Fortun var avgjørende for oppskaleringen av aluminiumproduksjonen i Årdal på begynnelsen av 1960-tallet. Høyeste fallhøyde i Sogn er 1040 meter, og kraftverkene med høyest produksjon er Tyin og Skagen kraftverk.

Kraftutbyggingen for 50 år siden var for øvrig også viktig for lokalsamfunnet. Innbyggerne i Luster kommune fikk endelig tilgang til rikelig med elektrisk strøm, og dermed ble hverdagens mange gjøremål noe enklere.

Hvis du er interessert i hvordan jordbrukssamfunnet i Årdal ved foten av Jotunheimen ble en del av det moderne industrisamfunnet i Norge, kan du lese mer på våre historiesider.

Adresse

Hydro Energy Årdal

Øvre Årdal

6882 Årdal

Norway

+47 57 68 24 00