Skip to content

Hydro Energys strategiske retning

Når verden går mot produksjon av mer fornybar energi endres energisektoren raskt, både når det gjelder teknologiutvikling og rammebetingelser. Med det kommer nye forretningsmuligheter.

Hydro_Rjukan_Hall.jpg

Energis strategiske retning kan oppsummeres i følgende tre søyler:

  • Å levere verdi fra sterk ytelse og nye forretningsmodeller i kraftindustrien.
    Dette betyr at vår virksomhet skal være "på pallen" målt i forhold til kostnader, sikkerhet og miljøfaktorer.
  • Å være Hydros energikompetansesenter og tilby konkurransedyktige innkjøp og optimale energisystemløsninger.
    Energi er et ekspertisesenter for resten av Hydro, og hjelper andre forretningsområder med å sikre lavere energikilder, redusert risiko og økt bruk av fornybar energi for et lavere karbonavtrykk.
  • Å bygge komplementær ny virksomhet innen fornybar energi for å skape og fange opp nye verdier.
    Overgangen fra fossile til fornybare baserte energisystemer skaper nye forretningsmuligheter, som Hydro Energi vil fange gjennom partnerskap og strategiske investeringer

Circular Economy Lifecycle Assessment

Only when designers, manufactures, producers, and purchasers understand the environmental and social impacts throughout the life cycle of material selection and design, we will be able to achieve a true circular economy.

Download white paper
Report title