Skip to content

Energis strategiske retning kan oppsummeres i følgende tre søyler:

  • Å levere verdi fra sterk ytelse og nye forretningsmodeller i kraftindustrien.
    Dette betyr at vår virksomhet skal være "på pallen" målt i forhold til kostnader, sikkerhet og miljøfaktorer.
  • Å være Hydros energikompetansesenter og tilby konkurransedyktige innkjøp og optimale energisystemløsninger.
    Energi er et ekspertisesenter for resten av Hydro, og hjelper andre forretningsområder med å sikre lavere energikilder, redusert risiko og økt bruk av fornybar energi for et lavere karbonavtrykk.
  • Å bygge komplementær ny virksomhet innen fornybar energi for å skape og fange opp nye verdier.
    Overgangen fra fossile til fornybare baserte energisystemer skaper nye forretningsmuligheter, som Hydro Energi vil fange gjennom partnerskap og strategiske investeringer
Det har betydning for klimaet hvor materialer kommer fra og hvordan de produseres. Vi kan gjøre det mulig å leve med lite karbon - her er hvordan.

As an aluminium producer, we take great interest in material selection and design. In this paper we want to share with you the knowledge and insights we have gained from our work with customers across the manufacturing industry, in order to better understand the role of design in general and aluminium in particular to accelerate a circular economy.