Skip to content

Hydro Rein

Hydro Rein er en ledende leverandør av fornybare energiløsninger for mer bærekraftig industri, heleid av Norsk Hydro.

solar panels on a field

Hydro Rein har i dag en mangfoldig portefølje på 20 prosjekter innen fornybar energi under utvikling i kjernemarkedene i Norden og Brasil. I tillegg er en betydelig mengde prosjekter underveis i Europa og Nord-Amerika. Hydro Rein har en ambisjon om 3 GW installert brutto produksjonskapasitet under bygging eller i drift innen 2026, og trekker på Hydro-konsernets unike kundetilbud og hundreårige erfaring med utvikling av industri som utgjør en forskjell.

Gjennom Hydro Rein trapper Hydro opp innsatsen for å hjelpe industrien med å takle klimaendringene. Selskapet ser også etter muligheter utover Hydro-porteføljen. Vi utvikler en rekke energiløsninger for å hjelpe industrien med styring og optimalisering av energiforbruket og energilagring bak måleren.

Vår forretningsmodell er basert på smidighet og evnen til å utnytte Hydros over 100 år lange erfaring med fornybar energi og industriell utvikling. Vårt mangfoldige team har ekspertisen og viljen til å utvikle prosjekter, tjenester og løsninger som utgjør en forskjell for våre kunder og samfunnene de er en del av.

Vår strategi

Vår strategi er fokusert på industriens behov for dekarbonisering, der skreddersydde løsninger kreves for å overvinne hindringene som står i veien for energiomstilling. Hydro Rein gir tilgang til lavkarbonløsninger som sertifisert fornybar kraft, kraftproduksjon på stedet, energieffektivisering, energilagring og fleksibilitetsstyring.

Hydro Rein utvikler en variert portefølje av vind-, sol- og vannkraftprosjekter med et differensiert verdiforslag:

  • Kundesentrerte produkter og løsninger for å støtte industrier med å takle utfordringene knyttet til dekarbonisering
  • Frigjøring av verdier på tvers av aktiva gjennom kjernekompetanse i kraftmarkeder og kommersiell prosjektoptimalisering
  • En pålitelig, langsiktig partner for kunder, utviklere og lokale interessenter
  • Hydros energiarv og plattform

Overgangen fra fossile til fornybare energisystemer spiller en viktig rolle for å takle klimaendringene. Vi har arven og evnene til å hjelpe industrier med å få tilgang til rimelig, renere energi på en ansvarlig og bærekraftig måte, og hjelpe dem med å optimalisere strømforbruket og redusere fotavtrykket.»
– Olivier Girardot, sjef for Hydro Rein

Følg oss på LinkedIn

Olivier Girardot

Olivier Girardot

Head of Hydro REIN

Oslo, Norway

Astrid A. V. Martinsen

Astrid A. V. Martinsen

Head Of Finance

Oslo, Norway

Tor-Ove Horstad

Tor-Ove Horstad

Head of Commercial

Oslo, Norway

Eeva Kantanen

Eeva Kantanen

Head of Legal

Oslo, Norway

Emil Brustad-Nilsen

Emil Brustad-Nilsen

Head of Investments

Oslo, Norway

Laure Bernhardt

Laure Bernhardt

Head of Projects

Oslo, Norway

Marcela Jacob Alves

Marcela Jacob Alves

Head of Hydro REIN Brazil

Sao Paulo, Brazil

Marianne Wergeland Jenssen

Marianne Wergeland Jenssen

Head of Energy Solutions

Oslo, Norway

Pal Tore Svendsen

Pal Tore Svendsen

Head of Operations and Offshore Wind

Oslo, Norway