Skip to content

Hydro Havrand

Vi må bort fra fossilt brensel, og grønt hydrogen er nøkkelen til å få det til. Hydro Havrand tilbyr grønt hydrogen laget av fornybar energi for å bidra til å bringe verden til null utslipp.

Person in kayak

Kjernen i virksomheten vår er å bruke grønt hydrogen basert på fornybar energi for å erstatte fossilt brensel på tvers av en rekke sektorer. Dette inkluderer mange tunge industrier der en del av produksjonsprosessen ofte krever langt høyere temperaturer enn det elektrisitet kan produsere, samt maritim sektor og langtransport. Til sammen utgjør disse tre sektorene nesten 30 % av globale CO2-utslipp, og vi har muligheten til å endre det ved å få dem til å gå over til grønt hydrogen

Vi utvikler, driver og eier grønne hydrogenanlegg, og leverer kompetanse for å muliggjøre våre kunders overgang til fornybar energi. Vi modner en pipeline av prosjekter, med et første fokus på Norge og Europa. Hydro Havrand vil utnytte Hydros omfattende maktposisjoner og dets langsiktige multi-GW potensial for grønt hydrogenuttak på rundt 80 anlegg over hele verden. Dette vil være et kraftig springbrett for å fange enda større muligheter hos kunder over hele verden.

Hydro Havrands ambisjon er å være den ledende leverandøren av industrielle drivstoffswitchløsninger – å være de som finner de bedre og raskere rutene for våre kunder i sine energiomstillinger.
– Per Christian Eriksen
Leder for Hydro Havrand

Havrand' er et norsk ord som beskriver linjen der havet møter himmelen – som horisonten, men spesielt på havnivå. I gamle dager reiste sjøfolk modig utover grensen for hva de kunne se for å finne bedre og raskere ruter. I dag er det avgjørende at vi handler med hastverk for å finne måter å gjøre overgangen fra fossilt brensel til fornybar energi.