Skip to content

Hydro Energis kraftproduksjonsenhet er ansvarlig for den fysiske driften, inkludert vannkraftporteføljen i Norge og vindparkdriften i Tonstad, Norge.

I oktober 2020 signerte Hydro og Lyse en avtale om å slå sammen våre kraftproduksjonsmidler i den sørvestlige delen av Norge gjennom etablering av et nytt selskap, Lyse Kraft DA, for å inkludere Hydros vannkraftaktiva Røldal-Suldal Kraft (RSK) og størstedelen av Lyses kraftproduksjonsportefølje.

Etter avtalen, og i påvente av endelig avslutning av transaksjonen, vil Hydro være operatør for 40 kraftverk i Norge, med en samlet produksjon på 13,7 TWh fornybar elektrisitet i et normalt år. Justert for eierandeler er vår tilsvarende egenproduksjon 9,4 TWh.

Vannkraftverkene som drives av Hydro ligger i fire hovedområder - Telemark, Sogn, Røldal-Suldal og Stavanger - og forvaltes fra et felles operasjonssenter på Rjukan i Telemark. Vi eier også Vigeland kraftverk i Vennesla, og 33 prosent eierandel i Skafså Kraftverk ANS i Telemark.

Energimarkeder

Energy Markets-enheten er en betydelig markedsaktør i Norden og Brasil, og optimaliserer våre kraftporteføljer i markedene hver dag i henhold til markedsutsiktene, værmeldingene og den hydrologiske situasjonen i Hydros vannmagasiner.

Ved å utnytte fleksibiliteten til vannkraftanleggene og volatiliteten i spotmarkedsprisen, tar Hydro sikte på å realisere en premie over gjennomsnittlig spotpris. Vår totale norske kraftmarkedsportefølje er balansert i markedet på kraftbørsen Nord Pool Spot.

I Brasil har vi etablert et heleid datterselskap, Hydro Energia, som har blitt en betydelig markedsaktør i den brasilianske energisektoren. Hydro Energia er i stand til å levere en rekke tjenester til både Hydro-enheter og eksterne selskaper, inkludert grossistkraftavtaler.

Vår totale markedsportefølje for kraft er for tiden rundt 18 TWh per år i Norge, inkludert 15 langsiktige kraftkontrakter. 18 TWh tilsvarer det årlige forbruket av 900 000 norske husholdninger per år.

Kjøp og salg av kraft

Hydro handler vannkraft hver dag på kraftbørsen Nord Pool. På denne sentralen kjøpes og selges kraft produsert fra forskjellige kilder for levering neste dag.

Hvordan kjøpes og selges kraft?

Handel på kraftbørsen Nord Pool er basert på estimert forbruk (etterspørsel) og planlagt produksjon (forsyning) fra kraftleverandørene. Begge parter sender inn sine tilbud innen kl. 12.00, og prisen for dag-frem beregnes ut fra tilbudene fra kjøperne og selgerne i markedet.

Hva bestemmer prisen?

I de nordiske landene er det en pris for hele Norden samt priser for flere regionale prisområder. En årsak til at prisene varierer mellom de forskjellige områdene, er at tilbudet og etterspørselen etter kraft ikke er lik overalt, og fordi det er begrensede muligheter for overføring i nettet mellom forskjellige områder. Vind og regn er typiske faktorer som kan påvirke tilbudssiden av energi, mens temperaturen kan påvirke etterspørselssiden.

Vind og vær har innvirkning

Siden kraftproduksjon er så avhengig av været, kan det være vanskelig å forutsi endringer i produksjonen. For eksempel vil mer vind enn forventet øke vindkraftproduksjonen. Eller temperaturen kan synke mer enn forventet, noe som øker strømforbruket. Kjøp og salg som et resultat av avvik fra planlagt produksjon eller etterspørsel skjer vanligvis kontinuerlig hele dagen.