Skip to content

Produsere mer for mindre

Vi har alltid vært i industrien av en grunn. Da Hydro ble grunnlagt i 1905, var Hydros mål å løse en av verdens største utfordringer på den tiden – å få slutt på sulten i Europa og resten av verden.

Vårt formål er fortsatt å skape et mer livskraftig samfunn. Siden verden er annerledes i dag, har måten vi som selskap må gå frem på for å oppfylle dette formålet, også endret seg radikalt. Derfor sørger vi nå for at vår kunnskap kan brukes til å lede an i arbeidet med å skape næringer som betyr noe i årene som kommer.  Det kan vi bare få til hvis vi jobber sammen.  

Vi håper vi kan inspirere deg til å slutte deg til oss og bidra til at vi kan skape mer for mindre. 

For å takle klimaendringene må verden produsere og forbruke på nye måter. 

Vi må produsere mer for mindre. 

I løpet av de siste 25 årene har mer enn en milliard mennesker løftet seg selv ut av ekstrem fattigdom. 

Utviklingen av disse samfunnene vil kreve mer energi og materialer som aluminium, slik at flere mennesker kan oppnå mer trygghet og velstand 

Så verden må jobbe på flere fronter:  

  • Ta gjenvinning. Vi må gjenvinne mer og samtidig sørge for at nye materialer hentes ut på en etisk forsvarlig måte og produseres med så lave utslipp som mulig. 
  • Vi må foreta et skifte i verdens energisystem fra fossil til fornybar energi. 
  • Dette skiftet, sammen med elektrifisering og digitalisering, endrer energilandskapet dramatisk. 

For Hydro betyr dette at vi i større grad må gjenvinne aluminium som allerede er i omløp. Vi må bygge virksomheter og forsyningskjeder som sikrer at vi tar vare på ressursene i et lukket kretsløp og bruker dem på nytt.  

Vi må investere i næringer som forurenser mindre. Vi tror at vi ved å gjøre det kan møte den økte etterspørselen etter produkter og samtidig kutte utslippene.  

Økt urbanisering. Fokus på bærekraft og et skifte til elektrifisering. Dette er megatrendene vi jobber for å møte i Hydro.  

Hydro er i dag i en unik posisjon, siden vi kan trekke veksler på mer enn 100 års erfaring med å utvikle naturressurser til verdifulle produkter, med fokus på en trygg og inspirerende arbeidsplass for våre 30 000 ansatte på mer enn 140 steder i verden 

Vi vokser innen fornybar energi og lavkarbonaluminium for å møte den økte etterspørselen etter produkter – og for å kutte utslippene. Hydro skal være ledende i arbeidet med å skape en mer bærekraftig fremtid og ønsker å skape mer livskraftige samfunn gjennom nyskapende utvikling av naturressurser til løsninger og produkter som betyr noe. 

Vi kan bare oppnå dette hvis vi samarbeider – materialleverandører, produsenter, gjenvinningsbedrifter, designere og hver enkelt av oss – gjennom vårt daglige forbruk. Hjelp oss med å gjøre mer for mindre!  

 

Konsernsjef Hilde Merete Aasheim

Vi vil lede an blant industrier som betyr noe for å bidra til en mer bærekraftig fremtid" 

Hilde Merethe Aasheim, CEO

Harnessing energy for more than a century