Skip to content

Vår historie

Hydros historie er en reise i utvikling – en reise gjennom mer enn et århundre, gjennom flere typer industri og flere kontinenter.

birkeland observerer lysbue

Gjennom det hele har tre kjennetegn forblitt uforandret: entreprenørskap, innovasjon og en bevisst forvaltning av bærende verdier. Disse trekkene ligger til grunn for dagens Hydro.

Starten

Reisen tok til i 1903, da to nordmenn, ingeniøren og gründeren Sam Eyde og fysikkprofessor og oppfinner Kristian Birkeland, utviklet en metode for å bruke elektriske kraft til å binde luftens nitrogen.

Dette var en del av en industriell revolusjon som, ironisk nok, hadde bidratt til befolkningsvekst, men som ennå ikke hadde skapt et fungerende system for landbruk i industriell skala. Ved å ta i bruk Norges store vannkraftressurser var det mulig å fremstille nitrogengjødsel industrielt og til en overkommelig pris.

Industrigigant

Da Hydro ble grunnlagt 2. desember 1905, hadde Norge nettopp vunnet sin suverenitet, men landet var et av de fattigste i Europa.

Aksjekapitalen i Hydro var for det meste fransk, noe svensk og bare i liten grad norsk. Den svenske bankmannen Marcus Wallenberg ble selskapets første styreleder og kom til å ha denne posisjonen i 37 år. Selskapet ble ganske snart et av de toneangivende i Norge.

Fra starten var Hydros industrielle virksomhet og kraftproduksjon konsentrert til Telemark. Både første verdenskrig, handelshindringer og skiftende markedsforhold stilte selskapet overfor store utfordringer. Fra midten av 1920-tallet var det påkrevd å ta i bruk ny teknologi for å fremstille nøkkelproduktet ammoniakk. Depresjonen på 1930-tallet var også en vanskelig tid.

Turbulente krigsår

I kjølvannet av den tyske okkupasjonen av Norge i 1940 ble Hydro involvert i flere store tyske industriprosjekter, og mange av selskapets anlegg ble utsatt for allierte angrep. Blant aksjonene som ble gjennomført, er trolig sabotasjeaksjonen mot tungtvannsanlegget ved Rjukan i 1943 den mest kjente.

Etterkrigsår med vekst

Etter krigens slutt gikk Hydro i gang med et offensivt gjenoppbyggingsprogram. Gradvis utviklet selskapet seg til et moderne industrielt konglomerat, med virksomheter innenfor plast, olje og gass og lettmetaller. På 1970-tallet begynte Hydro også å ekspandere internasjonalt.

På 1980- og 1990-tallet ble selskapets aluminiumvirksomhet og aktiviteter innenfor olje- og gassutvinning ytterligere utvidet. I 2004 ble gjødsel- og industrigassvirksomheten skilt ut som et eget selskap – Yara International.

Modige grep

Flere forandringer skulle komme. Sirkelen ble sluttet i 2007, da Hydro tok et av de modigste grepene i sin restrukturering; sammenslåingen av olje- og gassvirksomheten med Statoil.

Tilbake står det nye Hydro: et globalt, integrert aluminiumselskap.

Generaldirektører og konsernsjefer

1905–1917  Sam Eyde
1918–1926  Harald Bjerke
1926–1941  Axel Aubert
1941–1956  Bjarne Eriksen
1956–1967  Rolf Østbye
1967–1977  Johan B. Holte
1977–1984  Odd Narud
1984–1991  Torvild Aakvaag
1991–2001  Egil Myklebust
2001–2009  Eivind Reiten
2009–2019  Svein Richard Brandtzæg
2019–          Hilde Merete Aasheim

Styreledere

1905–1942 Marcus Wallenberg
1942–1943 Axel Aubert
1943–1957 Jens Bache-Wiig
1957–1960 Bjarne Eriksen
1960–1966 Kjell Meinich Olsen
1967–1970 Rolf Østbye
1970–1974 Erik Anker 
1974–1977 Preben Munthe 
1977–1985 Johan B. Holte 
1985–1992 Egil Abrahamsen 
1992–1997 Torvild Aakvaag
1997–2001 Einar Kloster 
2001–2003 Egil Myklebust 
2003–2007 Jan Reinås 
2007–2007 Elisabeth Grieg 
2007-2014 Terje Vareberg
2014-           Dag Mejdell