Skip to content

I Sunndal driver Hydro det største anlegget for produksjon av primæraluminium i Europa. Verket på Karmøy produserer primæraluminium og aluminiumtråd for kabler og kabelløsninger. 

Fabrikkene i Årdal og Høyanger produserer primæraluminium. Ved Vigeland produseres aluminium med en renhetsgrad på 99,99 prosent. Hydro har også et pressverk på Magnor.

I tillegg driver Hydro 17 heleide og deleide vannkraftverk. Disse kraftverkene produserer strøm til mange av Hydros aluminiumsanlegg i Norge. Kombinert produserer de ca. 9 terrawattimer (TWh) med strøm per år. Hydro har også operatøransvar ved Tonstad vindpark i Agder.

I Norge har vi også forsknings- og utviklingavdelinger på Karmøy og i Årdal, samt salgskontor for byggesystemer i aluminium.


Antall ansatte og inntektstall fra årsrapport

2023

 

Se alle Hydro-lokasjoner på vår globale nettside

Husnes

Høyanger

Karmøy

Magnor

Oslo

Røldal-Suldal

Sogn

Stavanger

Sunndal

Telemark

Vennesla

Årdal

For Hydros byggesystemer, se våre merkevare-nettsider: